Osvěžit si znalosti pravidel první pomoci, dozvědět se novinky nejen při jednání v kritických situacích nebo si v praxi vyzkoušet základní úkony. Takovou možnost má veřejnost také v okresním městě. Oblastní spolek Českého červeného kříže (ČČK) o sobě totiž znovu dává vědět svými aktivitami.

O důležitých činnostech při poskytování první pomoci mohli zájemci diskutovat již ve čtvrtek v rámci projektu Týden vzdělávání dospělých, již dnes od 13 hodin je znovu v sídle rychnovského oblastního spolu na programu další z řady školení. „Půjde o jeden z našich nejjednodušších a nejkratších kurzů, to znamená život zachraňující úkony. Trvat bude čtyři hodiny a účastníci se dozvědí, jak poskytnout pomoc v kritické situaci,“ informuje Olga Rohrová, ředitelka oblastního spolu Českého červeného kříže v Rychnově nad Kněžnou.

Aby se informace o konání takové akce dostala k co nejširšímu počtu lidí, zaměstnanci ČČK o nich dávají průběžně vědět. „Kurzy děláme pravidelně jednou nebo dvakrát do měsíce, což obnáší, že neustále obesíláme městské a obecní úřady, základní a střední školy, pravidelně se hlásí. Tentokrát kurz ještě naplněný není, ještě by se tam tři dušičky vešly. Jelikož je pro veřejnost, bude probíhat v našich prostorách, takže bývá ve velmi malém počtu lidí kolem dvanácti až patnácti, a tím je i kvalitnější. Alespoň se domnívám, protože každý si může všechno vyzkoušet, na každého je čas a nikomu nic neunikne,“ přibližuje Rohrová.

Z kurzu si účastníci odnesou především cenné poznatky. „Budou vědět, jak poskytnout první pomoc. A pokud mají nějaký dotaz nebo vlastní zlou zkušenost z domácnosti nebo okolí, tak si tu ujasní, jestli postupovali správně, nebo co si počít. To je pro kritické situace podstatné,“ říká ředitelka.

Po dnešním školení přítomní získají také osvědčení o absolvování kurzu. „S ním může jeho držitel na pracovišti získat určité výhody. Většinou je potom zdravotníkem, takže se na něj obracejí a dají mu na starost v rámci BOZP třeba lékárničku, aby ji doplňoval či obnovoval. U ní je na něj vždycky nějaký kontakt, že umí nejlépe poskytnout první pomoc.“

Během dnešního odpoledne se bude klást důraz zejména na jednu důležitou novinku. „Úplně nejnovější je to, že se upřednostňuje stlačování hrudníku.
Všichni v minulosti hovořili především o umělém dýchání. Teď je to jinak. Když lidé někoho vidí nebo volají záchranku, odkud je někdo naviguje, tak musí hlavně stlačovat,“ uvádí ředitelka rychnovského spolku.

Potěšitelný je fakt, že lidem není problematika poskytování první pomoci lhostejná, účast na kurzech totiž nemá vyloženě kolísavou tendenci. „Pravidelně je to přibližně stejné. Vždycky se nám někdo hlásí, třeba vyšlou učitelku z mateřské školky, aby tam měli někoho, kdo umí poskytnout první pomoc, nebo někoho z úřadů, hasiče, řidiče autobusů a podobně. Je to taková směs, protože běžně děláme školení na pracovištích, takže vyjíždíme do škol, podniků a tak dál. Pokud mají někde jen jednoho zájemce, pošlou ho k nám, jinak to udělají třeba pro padesát lidí na místě,“ doplňuje Olga Rohrová.

Podle ní dále existují i následná školení, nejen základní čtyřhodinové, které se uskuteční dnes. Může to být základní norma zdravotních znalostí, zdravotník zotavovacích akcí nebo třeba dobrovolný zdravotník.

Novinky v poskytování první pomoci přednesla v sídle oblastního spolku Českého červeného kříže o uplynulém čtvrtku lektorka juniorka ČČK Jana Janečková.

Nejčastějšími dotazy jsou údajně změny v autolékárničce, které vstoupí v platnost 1. ledna 2011. Nejen o tom jsou pracovníci ČČK ochotni hovořit v dalších školeních, z nichž jedno je na programu právě dnes.

Každý si může prakticky vyzkoušet resuscitaci. Všichni zachránci, ať školení nebo neškolení, by měli zajistit komprese hrudníku všem postiženým se srdeční zástavou. Zásadní zůstává skutečnost, že kvalitně prováděná komprese hrudníku je rozhodující. Cílem je stlačovat hrudník do hloubi nejméně 5 cm frekvencí minimálně 100 stlačení za minutu tak, aby se hrudník při uvolnění zcela zdvihl.

Je potřeba co nejméně přerušovat komprese hrudníku. Školení zachránci by měli rovněž vdechovat do postiženého s ideálním poměrem komprese:vdechy 30:2. Netrénovaní zachránci vedení telefonickými radami mají pouze stlačovat hrudník. (ill, jol)

Nová lékárnička
- od 1. 1. 2011 bude muset být nově součástí lékárničky návod, jak dávat první pomoc, tzv. Karta první pomoci, a termofólie na přikrytí zraněného;
- resuscitační rouška bude nahrazena resuscitační maskou, které je při umělém dýchání účinnější;
- zmizí naopak spínací špendlík a sterilní obvazy.
- Nové vybavení autolékárničky: 6x - náplast s polštářkem, 3x - obvaz s jedním polštářkem, 3x - obvaz se dvěma polštářky, 2x - trojcípý šátek z textilu, 1x – náplast hladká cívka, škrtící obinadlo, resuscitační maska, rouška plastová, pryžové chirurgické rukavice, nůžky v antikorozní úpravě, termofólie, leták o postupu při nehodě.