V hnízdě na komíně rychnovského pivovaru už se dožadují potravy čtyři čápata a zbývá tu ještě jedno vajíčko.

| Video: Youtube

Čápi tvoří monogamní páry, které se rozmnožují každý rok. Staví si velká hnízda z klestí, jež se většinou nacházejí na lidských stavbách. Hnízdí jednou ročně od dubna do srpna. Vejce zahřívá samec i samice po dobu cca 33 dní. K prvnímu letu čápat dochází mezi 54.–70. dnem, úplné osamostatnění nastává za další 1–3 týdny. Může se dožít více než 39 let. Jediným hlasovým projevem čápů je syčení, mnohem typičtější je klapání zobáky, které čápi často používají na hnízdištích. /Zdroj: https://capirychnov.cz/

Nepřehlédněte. Dcera Jiřího Šlitra: Toužil být výtvarníkem. Do Dobrušky zapůjčila jeho obrazy

Dominika Křesťanová o svém otci Jiřím Šlitrovi na vernisáži jeho obrazů a grafik v Dobrušce. | Video: Dana Ehlová