Ve slavnostním i rozlučkovém duchu zároveň se nesl poslední červnový den kupříkladu v Základní škole Skuhrov nad Bělou. V tělocvičně se nejprve vyzdvihli nejlepší žáci, odměny jim patřily i za sportovní výkony a reprezentaci školy. Dále byly předány odměny za sběr léčivých bylin a papíru. Posléze se rozloučili se školou deváťáci, kteří poděkovali učitelům a zazpívali společnou píseň. Po slavnostním ukončení se žáci rozešli do svých tříd, kde došlo na předání vysvědčení, v první třídě se této úlohy ujala učitelka Jana Popová.