DO 1. TŘÍDY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE ve Voděradech se první den v září těšili: „Brandejsová Tereza, Fabiánová Vanessa Jindřiška, 
Kovaříček Vojtěch, Pinkasová Šárka a Rohlena Lukáš. Třídní učitelka Jitka Handová jim do začátku školních let vzkazuje následující: „Přeji prvňáčkům, ať jim co nejdéle vydrží jejich současné nadšení, ať chodí s úsměvem do školy i ze školy.“