Deník chce tyto první kroky taktéž zachytit a dát škole, rodičům i známým možnost, uchovat tuto vzpomínku živou co nejdéle. Po dobu několika týdnů bude v Rychnovském deníku vycházet vždy fotografie žáčků prvních ročníků. Na stránkách je objevíte vždy ve středečním a pátečním vydání.

Škola, která má o možnost zveřejnění tabla svých prvňáčků zájem, stačí když kontaktuje redakci na email silvie.sprynarova@denik.cz. Uveďte prosím název školy a kontakt na osobu, s níž se budeme moci domluvit na podrobnostech. Fotografie jednotlivých tříd najdete i na webu rychnovsky.denik.cz/prvnacci.

PRVNÍ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY BOLEHOŠŤ

S úsměvem. První den vcházeli do dveří Základní školy v Bolehošti s nadšením a radostí ve tvářích. Pětice prvňáčků se nemohla dočkat svých nových kamarádů i třídní učitelky. Od pondělí 3. září se z Dáši Gottwaldové, Jakuba Kučery, Adély Rejdákové, Adama Silného a Kamila Uhlíře stali školáci.

1. třída ZŠ Bolehošť

Foto: ZŠ Bolehošť

Opustili hravé prostředí mateřinky a vydali se na další životní etapu. Popřát jim neváhala ani jejich ředitelka Hana Boukalová: „Milí prvňáčci. Do vašeho prvního školního roku vám přeji, abyste do školy chodili rádi a  abyste se v ní cítili dobře a příjemně. Letos usedáte do svých lavic poprvé jako školáci a budete v nich sedět ještě nejméně devět let. Devět let máte na to, abyste zjistili, v čem budete šikovní, co vás bude bavit, čím byste jednou chtěli být. Přeji vám, aby se vám těch devět budoucích let dařilo."

PRVNÍ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY OHNIŠOV

V lavicích všech tříd jich sedí čtyřiadvacet. Jinde je to jedna třída, ale v Základní škole Ohnišov jsou to všichni školáci prvního stupně. To však není žádná překážka. Spíše naopak. Sedm prvňáčků tak může získávat nové znalosti nejen od své třídní učitelky, ale také od svých starších spolužáků, s nimiž sdílí učebnu.

1. třída ZŠ Ohnišov

Foto: Veronika Pohlová

A kdože do lavic zasedl v první třídě? Nicola Havlíková, Luboš Malý, Patrik Chaloupka, Matěj Suchánek, Barbora Matějková, Lucie Štafová a  Gabriela Hromádková. Jejich ředitelka Vladěna Stratilová jim nezapomněla popřát: „Prvňáčkům především přeji šťastné a radostné vykročení do školních let  a aby se jim
v naší škole  s novým vybavením líbilo. Ostatním pak přeji mnoho úspěchů při získávání nových vědomostí."