Deník chce tyto první kroky taktéž zachytit a dát škole, rodičům i známým možnost, uchovat tuto vzpomínku živou co nejdéle. Po dobu několika týdnů bude v Rychnovském deníku vycházet vždy fotografie žáčků prvních ročníků. Na stránkách je objevíte vždy ve středečním a pátečním vydání.

Škola, která má o možnost zveřejnění tabla svých prvňáčků zájem, stačí když kontaktuje redakci na email silvie.sprynarova@denik.cz. Uveďte prosím název školy a kontakt na osobu, s níž se budeme moci domluvit na podrobnostech. Fotografie jednotlivých tříd najdete i na webu rychnovsky.denik.cz/prvnacci.

PRVNÍ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VODĚRADY

Není jich dvacet, ale šest. Do školních lavic usedla šestice prvňáčků v Základní škole ve Voděradech po boku svých starších spolužáků. Učebnu sdílejí společně s třetím ročníkem a jejich novou třídní učitelkou se stala Jitka Hnadová. ta jim pomůže překonat všechny nástrahy a spolu s nimi se bude radovat z jejich úspěchů.

První třída ZŠ Voděrady

Ostatně Veronika Forejtková, Nicol Ježková, Nikola Malenovská, Štěpán Murka, Samuel Rejchrt a Kristýna Šimková se na ni už moc těšili. Stranou nezůstane stát ani muž nejpovolanější, ředitel Jiří Kalousek. „Našim prvňáčkům přeji mnoho úspěchů a doufám, že se jim bude ve škole líbit. Přeji jim také, aby si odnesli na konci roku na vysvědčení samé jedničky a rodičům přeji, aby byli na své potomky pyšní," říká.

PRVNÍ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIČNO

Poprvé s medailí na krku. Žáci a pedagogové Základní školy v Ličně zahájili nový školní rok  stejně jako v jiných školách slavnostním shromážděním. Nejvíce pozornosti bylo věnováno novým školáčkům, kteří na této málotřídce zahajují svoji povinnou školní docházku. Všichni obdrželi nejen učebnice a školní potřeby, ale také  keramickou medaili s emblémem školy a sladkou čokoládu za odvahu.

První třída ZŠ Lično

Ředitelka školy a současně třídní učitelka malých prvňáčků Marta Kopecká popřála všem přítomným pevné zdraví, hodně elánu, rodičovské trpělivosti a radosti. „Byť i z každého maličkého úspěchu," dodává. Kdo tedy zasedl do školních lavic poprvé? Jsou to Veronika Samková, Eliška Padriánová, Anna Janečková, Radim Krb a Pavel Preclík.