Developerská skupina Antracit představila nabídku nových průmyslových parků, jeden z nich bude situován u Solnice. 

Antracit patří do nově vzniklého stavebního holdingu Purposia Group, nový průmyslový park připravila nejen pro lokalitu u Solnice, druhý Antracit Chotoviny vyroste na trase dálnice D3 poblíž Tábora.

Developerský projekt Antracit Solnice se nachází zhruba 2 kilometry od kvasinské automobilky.

„Projekt má pravomocné stavební povolení a v současné době hledáme pro průmyslový park vhodné nájemce či zájemce o koupi. Podle jejich požadavků projekt můžeme dále upravit do koncové podoby,“ popisuje Zuzana Bajgarová, ředitelka mezinárodní developerské skupiny Antracit pro Českou republiku a Slovensko.

Průmyslový park v Solnici se rozkládá na území o rozloze 35 679 m2 a nájemcům může nabídnout dvě samostatné haly s celkovou plochou 17 269 m2 navržených s energetickým štítkem B. Jednu o rozloze 9 368 m2, druhou pak o rozloze 7 325 m2. Obě haly doplňuje administrativní zázemí. Developerská skupina upozorňuje na to, že park je velmi dobře dopravně situován, zajištěno bude přímé napojení na silnici I/14  a v blízkosti se nachází cyklostezka propojující Rychnov nad Kněžnou se Solnicí, odkud pak pokračuje dále směrem k Bílému Újezdu a Podbřezí.

Vizualizace průmyslové zóny Solnice - jih
Stavba infrastruktury pro rozšíření průmyslové zóny Solnice-Kvasiny odstartovala

Antracit Solnice vyroste v sousedství průmyslové zóny Solnice - jih, ale nebude její součástí. Přípravu území pro průmyslovou zónu Solnice - jih odstartoval Královéhradecký kraj nedávno, na podzim 2023. Stavbu Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice – jih realizuje konsorcium firem M – Silnice, Eurovia a Chládek a Tintěra Pardubice. Jejím cílem je napojení průmyslové zóny na dopravní a technickou síť a také zlepšení dopravy na silnici I/14 mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou. Stavba v hodnotě 670 milionů korun má být hotová do konce roku 2025.

„Nově budovanou infrastrukturu průmyslové zóny budou využívat firmy, které zde vytvoří další pracovní místa. Dojde také ke zlepšení situace v dopravě, kdy přímé napojení průmyslové zóny odlehčí silnicím v okolí a s úpravami se počítá také v rámci železniční dopravy,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Stavba zahrnuje nové hlavní přístupové komunikace v délce 2,7 km, jeden silniční a jeden železniční most, dále stezky pro chodce a cyklisty, polní cesty a další přístupové cesty k pozemkům, odvodnění, suchý poldr, nedílnou součástí je budování inženýrských sítí i rozšíření a modernizace čistírny odpadních vod v Solnici.

S využitím TZ