Plocha průmyslového parku má výměru necelých šesti hektarů, z toho dvě haly zabírají společně asi dva hektary a další necelé dva hektary připadají na zpevněné plochy. Zbývající přibližně stejně velkou část tvoří zeleň.

„Průmyslový park je určen pro lehkou výrobu (montovnu). Předpokládá se výroba předem neurčených výrobků,“ uvádí oznámení krajského úřadu.