Protože je Královéhradecký kraj garantem všech projektů, které jsou v rámci rozvoje průmyslové zóny plánovány, uzavře smlouvu mezi všemi partnery, kterých se projekty za dohromady téměř 3 miliardy korun týkají. Smlouva bude podepsána v říjnu.

„Smlouvu o spolupráci s obcemi, městy a hradeckým ŘSD plánujeme podepsat 9. října v Rychnově nad Kněžnou, a to v rámci konference Rozvoj průmyslu a bytové výstavby na Rychnovsku, která se koná v Pelclově divadle," informoval hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.
Ten už dříve objasnil potřebu existence podobné smlouvy.

„S rozvojem zóny se plánuje velké množství projektů. Královéhradecký kraj zde odvede velký kus práce, kdy bude administrovat vše potřebné kolem vzniku nové průmyslové zóny, organizovat investice dotčených měst a obcí a poneseme odpovědnost koordinátora celé investice ve výši téměř tří miliard korun. Smlouvou připravíme dotčené obce na potřebu jejich zodpovědnosti za řádné a rychlé administrování a realizování projektů, na které budou dostávat z různých zdrojů (resortů) přímé dotace," řekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Smlouvu uzavře Královéhradecký kraj spolu s městy Solnice, Rychnov nad Kněžnou, Opočno, městysem Častolovice, obcemi Kvasiny a Černíkovice a spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Smlouvu už schválila zastupitelstva všech dotčených subjektů, Rada Královéhradeckého kraje i krajské zastupitelstvo.
Celková investice, která poputuje do kraje díky krajskému projektu Rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné, dopravní a technické infrastruktury v Královéhradeckém kraji, má dosáhnout až 3 miliard korun.

V rámci vládního usnesení, které schválila letos v únoru vláda České republiky, se má realizovat velká řada projektů z oblasti samotné přípravy pro krajskou průmyslovou zónu, jako například dopravní infrastrukturu, technicko-inženýrskou infrastrukturu, občanskou vybavenost, školství i zdravotnictví a další dílčí projekty v obcích zónou dotčených. ⋌(red)