Už od loňského podzimu se buduje potřebná dopravní a technická infrastruktura v nové průmyslové zóně Solnice - jih a Královéhradecký kraj připravuje prodej tamních pozemků. Návrh podmínek už schválila rada kraje.

„Investice do rozšíření průmyslové zóny je jedním z kroků, jak se Královéhradecký kraj podílí na rozvoji celého regionu a vytváření nových pracovních příležitostí pro obyvatele. V souvislosti s tím připravuje projekty nejen v oblasti dopravy, ale i ve školství, bezpečnosti a zdravotnictví. Nově budovanou infrastrukturu průmyslové zóny budou využívat firmy, které zde vytvoří další pracovní místa,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Míra nezaměstnanosti na Rychnovsku přitom patřil dlouhodobě k nejnižším v Česku, a to především díky automobilce Škoda Auto v Kvasinách a jejím dodavatelům, kteří tu také mají své závody. To však přináší i komplikace v souvislosti s chybějícími obchvaty. Stávající nápor těžké dopravy města a obce dusí, určité odlehčení má přinést i modernizace železniční trati, na níž by se část nákladu mohla přesunout.

Vizualizace obchvatu Solnice.
Obchvat odsaje ze Solnice dopravu. Obyvatelé města si na klid ale ještě počkají

„Díky této investici dojde ke zlepšení situace v dopravě, kdy přímé napojení průmyslové zóny odlehčí silnicím v okolí a s úpravami se počítá také v rámci železniční dopravy, kdy dojde k modernizaci trati, na kterou v budoucnu naváže investice Správy železnic do rozšíření její kapacity,“ zmínil dále hejtman.

Kraj chce získat vhodné investory, kteří na území průmyslové zóny umístí svůj záměr, vytvoří nová pracovní místa a svou investicí významně přispějí k ekonomickému rozvoji na regionální i celorepublikové úrovni. Pozemky kraje určené k prodeji tvoří ucelenou plochu potřebnou pro vybudování jižního rozšíření stávající průmyslové zóny.

Celkem kraj nabízí k prodeji pozemky o rozloze 216 126 m2, přičemž pro prodej pozemků kraj určil tyto podmínky:
- Kupní cena pozemků bude odpovídat minimálně jejich obvyklé ceně stanovené na základě znaleckého posudku, která činí 1 200 korun za m2.
- Minimální výměra nabízených pozemků činí 25 000 m2.
- Prodávané pozemky nesmí být užívány pro jiné účely než pro účely podnikání v oborech zpracovatelského průmyslu CZ – NACE – 10-33 (vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin), v oborech strategických služeb, v technologických centrech, a to minimálně po dobu 10 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

Královéhradecký kraj tímto oznamuje zahájení prodeje pozemků a vyzývá potenciální zájemce k předkládání poptávek. Zájemci si mohou vyžádat dokumentaci o koupi pozemků. Dokumentace bude obsahovat veškeré informace a podklady potřebné pro uskutečnění prodeje pozemku včetně návrhu kupní smlouvy a projektové dokumentace dopravní a technické infrastruktury, kterou kraj buduje. V posledním kroku zájemci podají ve stanovené lhůtě poptávky obsahující mimo jiné jejich investiční záměr,“ upřesnil postup první náměstek hejtmana pro investice, inovace a IT Pavel Bulíček.

Podrobné informace o zahájeném prodeji pozemků budou zveřejněny na webových stránkách Centra investic, rozvoje a inovací.

Nová průmyslová zóna Solnice-jih bude napojena na veřejnou infrastrukturu jak z hlediska dopravního, tak i z hlediska zásobování energiemi, vodou a odkanalizováním splaškové a dešťové vody. Odtokové poměry území budou redukovány suchým poldrem a navrženými retenčními nádržemi. Přípravu, administraci a realizaci této významné investiční akce kompletně zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací.

S využitím tiskové zprávy

Mohlo by vás také zajímat: Robo-fešáci na startu. V týnišťské hale zápolili v orientačním běhu