Patřila do malé skupiny škol, na kterých od roku 1992 do roku 1996 probíhalo experimentální ověřování vyššího odborného studia. Následně byla v roce 1996 jako jedna z prvních zařazena do nově vznikající sítě vyšších odborných škol. Škola nabízí široké spektrum oborů a činností. Prostřednictvím dobových snímků si připomeneme, jak se v ní učilo v minulosti.