V sídle rychnovského Stavebního bytového družstva Průkopník Pod Budínem se ve čtvrtek odpoledne uskutečnilo Shromáždění delegátů, což je nejvyšší statutární orgán SBD. Dvacet přítomných delegátů z pětadvaceti pozvaných jednomyslně schválilo všechny body programu, ve kterém nechyběla ani zpráva o hospodářském výsledku družstva za loňský rok.

Čistý zisk SBD, které má celkem 10 zaměstnanců včetně ředitele Bohuslava Rouska, činil více než 1,5 milionu korun. „Shromáždění delegátů skončilo nečekaně rychle a mělo hladký průběh, protože jsme neřešili žádnou stížnost na družstvo ani představenstvo. Řešení stížností totiž může zabrat až 40 procent programu, což se letos nestalo,“ komentoval jednání Bohuslav Rousek. (zr)