V něm se mimo jiné uvádí, že zastupitelé schválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na opravu fasády průčelí klášterního kostela kapucínů v Opočně (II. etapa) v celkové částce 724 050 korun.

Zastupitelstvo města Opočno schválilo také architektonickou studii podoby veřejného prostranství v Čánce zpracovanou ateliérem Hájek Hradec Králové a smlouvu o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Čánka na dostavbu doplňkové stavby u tamní hasičské zbrojnice, a to ve výši 90 tisíc korun.