Všechny děti přišly do školy natěšené, zvědavé, co jsme pro ně připravili. A měly se na co těšit! Hned při první vyučovací hodině každý třídní učitel popřál svým žákům všechno nejlepší k jejich svátku a obdaroval je sladkým dárečkem. No a pak to začalo.

Nejdříve trochu napětí - požární poplach. Rychlost, jakou se naše děti dostaví ukázněně na dvůr školy (bez zásahu vyučujících) a seřadí se do zástupů po třídách by mohla být příkladem všem organizacím. Pochválili jsme je, a ještě jednou jim popřáli všechno nejlepší k jejich svátku. Pak jsme je obeznámili s programem na celé dopoledne.

Bylo to dopoledne soutěží a plnění úkolů, mezi které patřilo třeba i získávaní informací z MÚ v Rychnově nad Kněžnou a zjištění, jaká tabule je připevněna na rychnovské radnici. Jinak to byly soutěže zajímavé pro děti: jízda na koloběžce, chůze na chůdách, cvrnkání kuliček, poznávání bylin a podobně.

Žáci soutěžili po třídách, všichni se snažili, byli ukáznění, zjevně je to všechno bavilo. Na závěr přišlo vyhodnocení. Všichni byli pochváleni a odměněni.

Že se den dětí povedl, to bylo zjevné z reakce dětí, které nešetřily superlativy jako „skvělé, senzační, super“.

Za kolektiv pracovníků ZŠ a PŠ
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská
Viera Filová