Nový sběrný dvůr je umístěn na místě bývalé výkupny a sběrny společnosti Recycling. Slouží pro odkládání vybraných druhů odpadů (plasty, sklo barevné, sklo bílé, papír, textil, kovy, nebezpečný odpad), a to od fyzických – nepodnikajících osob. Dále pro stavební odpad, objemný odpad, dřevo, použité oleje a tuky z domácností, elektrické a elektronické zařízení v rámci zpětného odběru.

„Současně je občanům (fyzické osoby nepodnikající) i nadále k dispozici pro uložení biologicky rozložitelného materiálu – odpadu ze zeleně (rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce) vymezený prostor (kontejnery) za oplocením areálu sběrného dvora, a to ve stejné dny a hodiny jako je provozní doba ve sběrném dvoře,“ doplňuje informace zpráva na oficiálních webových stránkách města.

Sběrný dvůr je otevřen v úterý od 9 do 13 hodin, ve čtvrtek od 13 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin, pokud na tyto dny nepřipadá svátek.