Ten totiž v obci dosud chybí. K podobě projektu ale mají někteří občané výhrady, které nyní uplatnili při podání odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby.

„Proti záměru se staví občané, v jejichž sousedství by měla vzniknout čerpací stanice. Jimi navrhovaná alternativa však podle projektanta není technicky možná," uvedl starosta Luboš Řehák.

Lidé se obávají hluku, zápachu a nebezpečí kontaminace vodního zdroje, což prý ale nehrozí.