Dnešní stávka odborářů, kteří chtějí vyslovit nesouhlas s krácením mezd ve státní a veřejné správě a s dalšími plánovanými vládními změnami, se výrazněji dotkne jen některých institucí v celém regionu. Budou místa, kde lidé protest téměř ani nepocítí, ale i taková, kde by se mohli dostat do určitých problémů. Zaměstnanci některých institucí se stávky osobně zúčastní na jiných místech, jinde dnešní protest alespoň symbolicky podpoří.

Kupříkladu z kanceláře tajemníka Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí Deník získal informaci, že dnešní stávka se jeho běžného provozu prakticky nedotkne. To potvrdila také vedoucí správního odboru Irena Kubcová: „Nepřijali jsme žádná opatření, neboť do stávky by se mělo zapojit sedm lidí. Někteří jedou protestovat do Hradce Králové, jakou formu zvolí ostatní, nevím. Ale situace se nedotkne prakticky žádných odborů ani chodu celého úřadu.“ V Kostelci jsou zaměstnanci úřadu schopni a připraveni se zastoupit, provoz proto není ohrožen.

V Týništi nad Orlicí může veřejnost rovněž počítat s běžným provozem městského úřadu.

„Normálně pracujeme, ale stávku podporujeme. Jakou formou, to se ještě domluvíme,“ informoval včera Pavel Rohlíček, referent stavebního úřadu.

Žádné změny nenastanou během dnešního dne v provozu dobrušských škol a institucí. Ve školách se učit bude, rodiče se nemusí obávat ani toho, že by jejich děti nedostaly v jídelnách oběd. Stávkovat budou nepedagogičtí pracovníci, někteří pedagogové je však podpoří. Přestože by se středeční stávka měla dotknout zvláště fungování úřadů, ani zde se státní zaměstnanci do ničeho nehrnou.

Průmyslovka se zapojí

Většiny škol v Dobrušce se stávkování netýká. „Nikdo neprojevil zájem o zapojení do stávky, takže se jí nezúčastníme,“ uvedl ředitel dobrušské Základní školy Františka Kupky Roman Novák. Stejně na tom je i druhá základní škola. „Nikdo mi nic nenahlásil, tak předpokládám, že se provoz školy nijak neomezí,“ informoval ředitel pulické Základní školy Václav Hlavsa. „Jdeme normálně do práce, stejně jako učitelé a kuchařky,“ řekla jedna z pracovnic tamního gymnázia. Výjimkou je průmyslová škola. „Chod školy i domova mládeže bude zajištěn v plném rozsahu a výuka bude probíhat podle aktuálního rozvrhu. Ke stávce státních zaměstnanců se připojí většina nepedagogických pracovníků školy a dva vyučující, ostatní zaměstnanci vyjádří stávkujícím podporu visačkou s doprovodným textem,“ informoval předem na webových stránkách školy zástupce ředitele Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií Zdeněk Sokol. Jeho slova potvrdil i ředitel Milan Maršík: „Do stávky se zapojuje většina našich nepedagogických pracovníků a téměř všichni učitelé je podpoří. Jediným aktivním stávkujícím pedagogickým pracovníkem je předseda odborové organizace Milan Pohl.“

Do lavic neusednou

Nevyučuje se dnes v Dětském domově, základní škole, školní družině a školní jídelně Kostelec nad Orlicí Pelclova ulice. Kantoři i zde podporují nepedagogické pracovníky. „Mají méně peněz než ve státní správě a teď ještě mají přijít o deset procent?“ argumentoval ředitel zařízení Vojtěch Bek.
Vysvětlil, že děti ze zdejšího domova mají místo výuky program s vychovatelkami. Rodiče žáků, kteří do zdejší školy docházejí, byli o stávce informováni. Pokud by některý z nich přece jen přišel, zapojí se do programu v domově.

Úřady nestávkují

„Nedostal jsem jedinou informaci, že by se některý ze zaměstnanců městského úřadu měl účastnit stávky,“ řekl starosta Dobrušky Petr Tojnar. Dle slov vedoucí městské knihovny Lenky Bendzové se tamní pracovníci do stávky také nezapojí. Stejná situace je v knihovně ve Vamberku a Kostelci nad Orlicí.

Kde se stávkuje?

Dnes omezí svůj provoz:
- OSSZ Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova ulice;
- Dětský domov, základní škola, školní jídelna a družina Kostelec, Pelclova ulice;
- Školní jídelna Základní školy Lhoty u Potštejna

Pavel Illich, Jolana Zeidlerová