Hejtmanství plánuje spuštění nové výzvy během letošního září. Dotace úspěšným uchazečům přispějí na výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje 3. - 5. emisní třídu. Seminář se konal také v okresním Rychnově.