Slavnostní proslov přednesl starosta města Jan Skořepa. V podání Prausova sboru a X-tetu zazněly česká a slovenská hymna a Suchoňova píseň Aká si mi krásna.