„Opravu kapličky, která byla zahájena svépomocnou akcí v roce 2015, při níž byl z darů a pomocí místních občanů zrekonstruován interiér a  pořízeno nové sakrální vybavení, opraveny vchodové dveře a okna a osazeno zábradlí ke schodům, pak dokončí též závěrečný nový nátěr fasády,“ uvedl v místním zpravodaji Jan Rejzl.

Před rokem vamberecká radnice požádala o finanční dotaci i stát, který jí vyhověl částkou zhruba 250 tisíc korun. Obdobná suma putovala i ze samotné vamberecké kasy. Po rekonstrukci se merklovická kaplička dočká automatického odbíjecího zařízení a naváže tak na dřívější tradici zvonění.