Projekt zateplení

„Jde o Školní jídelnu s.r.o., MŠ Na Láni, Klíček a Čtyřlístek a Základní školu Javornická (budova v Komenského ulici) a Základní školu Masarykova (budova pavilonu),“ podala výčet objektů Ludmila Cabalková z Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou. „Celková částka, kterou je projekt financován, se pohybuje kolem 32 milionů korun,“ konkretizoval náklady na zateplení budov Jaroslav Tichý z Odboru správy majetku.

Opravy za 20 milionů

„Na naší škole jsou v současnosti vyměněna okna, vyměňují se také všechny dveře. Rekonstrukce se týká také střechy, která bude mít nový nástřik. Práce by měly být hotové do začátku školního roku,“ tak popsal opravy ředitel školy Masarykova Luděk Petr. Kolemjdoucí si mohou všimnout lešení na budově v Komenského ulici ZŠ Javornická. „Budova stojí v chráněné památkové zóně, takže jsme dohlíželi také na barevné řešení fasády,“ doplnila Jiřina Chovančíková z MÚ, která má na starost památkovou péči v Rychnově nad Kněžnou. Na této budově se vyměňují okna, zatepluje fasáda a nyní se pracuje na průčelí. „Umísťujeme tu nové plechy na parapetech a římsách,“ popsali včera konkrétní činnost pracovníci stavební firmy.
Částky, které jednotlivá zařízení získala, byly různé. Opravy na ZŠ Masarykova například přišly na 20 milionů korun.