Město je opět rozděleno na dva tábory. Důvodem sporu se stal projekt za 93 milionů korun.

Téma diskuze pod článkem:

Podporujete rekonstrukci sdruženého klubu Rabštejn? A proč?

Centrum kulturního a společenského života Kostelecka. Tak se jmenuje projekt, ve kterém město žádá o přidělení finančních prostředků z fondů Evropské unie (Regionálního operačního programu NUTS II.). Ačkoliv původní dokument zahrnoval rekonstrukci kulturního střediska SK Rabštejn a úpravu centra náměstí, před Regionální radu regionu soudržnosti Severovýchod se dostal již jen materiál na rekonstrukci Rabštejna za 93 milionů.

Zahájení procesu přípravy a následující realizace projektu v původní podobě schválili kostelečtí zastupitelé již loni 3. září. V té době však vznikly dvě petice proti rekonstrukci sdruženého klubu, jejichž autory byli Konstantin Korovin a Mariusz Tarkowski. První zmíněný mj. poukázal na fakt, že zakázku na projekt, která i s náměstím představuje 120 milionů korun, dostal místní AG Atelier architekta Aleše Granáta, za kterého starostka lobuje. „To je střet zájmů a navíc došlo k manipulacím ve výběrovém řízení,“ protestoval tehdy Korovin.

Podle kostelecké starostky Ivany Červinkové byly právě petice důvodem sdružení a nakonec úpravy projektu. „Vznikla tak dvouměsíční prodleva a stavební povolení na úpravu náměstí nenabylo právní moci. Proto jsme projekt rozdělili na dvě samostatné části a podali tu první, zahrnující Rabštejn. To zastupitelé schválili 10. listopadu 2008,“ reagovala včera na dotaz starostka s tím, že zmínění autoři petic pokračují ve svých iniciativách za účelem projekt zhatit.

„Mám informace o tom, že kontaktovali hejtmana, krajské radní a osoby s tím zainteresované. Musela jsem se pak se zástupci kraje sejít a vše uvést na pravou míru. Zatím naposledy autoři petic argumentovali tím, že projekt nepodporují všichni zastupitelé,“ míní starostka, podle které záměr vždy schválila většina přítomných zastupitelů.

Marius Tarkowski odmítá jakékoliv spekulace o jeho osobních kontaktech se zástupci kraje. „Když zastupitelé schválili rekonstrukci Rabštejna, se kterou nesouhlasíme, napsal jsem dopis na regionální radu. V něm jsme požádal, aby při přidělování finančních prostředků rada zvážila všechny okolnosti, protože projekt je vskutku nepotřebný a jeho realizace znemožňuje financování projektů potřebnějších,“ uvedl autor petice a předložil i stanovisko rady, která odpověděla, že uvedené skutečnosti budou předloženy na jednání expertní komise, aby mohly být zohledněny při hodnocení projektu. „Občané podepsaní pod petici nesouhlasí pouze s podaným návrhem, zejména s představenou čelní stěnou zařízení do náměstí, která nekoresponduje s okolím (na fotografii dole). Proti objektu jako celku a úpravě náměstí nic nemáme,“ zdůraznil Tarkowski.

Zastupitel Jiří Bartoš , který rekonstrukci Rabštejna nepodpořil, tvrdí, že za vyškrtnutí náměstí z projektu nemohou petice, ale neschopní úředníci. „Na všechno měli spoustu času a náměstí, proti kterému nikdo neprotestoval a podpořil jsme ho i já, nechali na poslední chvíli. Když měli obejít čtyřicet účastníků řízení a náhodou měl někdo připomínku, zaskočilo je to. To bylo diletantství,“ míní Bartoš.