V současné době se v Neratově rekonstruuje kaple na místním hřbitově, ta byla presbytářem původního kostela. Její obnova mohla začít díky projektu s názvem Víra bez hranic, který je spolufinancován z prostředků Evropského Fondu Regionálního Rozvoje prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Spojil dvě farnosti pod stejnou výzvou. Zatímco v Neratově se opravuje hřbitovní kaple, na polské straně v Kamieńcu Ząbkowickim věže farního kostela v Sosnowie. V těchto budovách budou také zorganizované výstavy prezentující historii těchto míst.