Projekt skončí k 31. 12. 2014. Byl určen pro všechny pedagogické pracovníky školy a postupně byl realizován ve 3 klíčových aktivitách – využívání ICT ve výuce, výuce cizích jazyků a kurikulární reformě.

Jaké konkrétní aktivity proběhly?
Od 1. ledna 2013 se rozběhly kurzy angličtiny pro začátečníky a pokročilé. Oba kurzy vede Mgr. J. Kosařová. Kurzy probíhají v odborné učebně, která byla rovněž vybavena z prostředků již zmíněného programu.
Velice zdařilý byl kurz, jehož cílem bylo naučit pedagogy pracovat s interaktivní tabulí. Tento kurz proběhl na naší škole 18. červa 2013 pod vedením Mgr. I. Eliášové, jeho cílem bylo seznámit účastníky s programem SMART Notebook 11, ukázat jim, jak mohou díky zmíněnému programu zpestřit svou výuku, skloubit různé výukové metody. Účastníci si během kurzu vytvořili různé výukové materiály, které budou moci využít při vyučování.
Komunikace v obtížných a problémových situacích byla další aktivitou zmíněného projektu – účelem tohoto kurzu, který nenechal nikoho z účastníků bez emocí a který proběhl 21. června 2013, bylo upozornit na změnu hodnot a postojů dnešní mládeže a ukázat, jaký postoj k tomuto trendu by měl dnešní učitel zaujmout. Součástí kurzu byly i praktické dovednosti a nechyběly ani rozbory problémových situací a studentů, s nimiž se učitelé mohou setkat při vyučování. Celý kurz vedl PhDr. J. Svoboda.

Vyzkoušeli si techniku empatie
Kurz asertivity a efektivní komunikace proběhl 9. prosince 2013 a vedl ho PhDr. J. Vyhnálek. Kurz byl vedený zejména prakticky. Pedagogové si zkusili techniky komunikace, empatie a asertivity.

Kurz syndrom vyhoření probíhal pod taktovkou PhDr. P. Novotné 20. ledna 2014. Všichni účastníci si mohli pomocí různých technik vyzkoušet svoji kreativitu, odolnost vůči stresům, zjistit si, zda na ně syndrom vyhoření nedoléhá. Všichni si zároveň uvědomili, že změna nemá člověka děsit, každý má být ke změnám otevřený a brát je jako příležitost zkusit něco nového.

Počítačový kurz s textovým editorem
Ve dvou dnech (30. srpna 2013 a 2. září 2013) se uskutečnil počítačový kurz WORD II pod vedením Mgr. J. Kotláře. Účastníci kurzu si měli možnost osvojit používání stylů formátování, vytváření šablon, používat textová a automatická pole pro vkládání data, času, počtu stránek atp. Účastníci se tak mohli seznámit s dalšími pokročilými funkcemi textového editoru.
V srpnu 2014 se uskutečnil třídenní kurz, který proběhl v penzionu Mandl v Řetové. Všichni učitelé během něho absolvovali 3 školení zaměřená na práci v týmu, asertivní komunikaci a zvládání stresu. Sami na sobě si přímo i některé techniky vyzkoušeli. Určitě to byl netradiční začátek náročného školního roku.
Poslední dva kurzy zmíněného projektu proběhly v listopadu 2014, a to Zoner PhotoStudio, který vedla I. Hlaváčková, jeho cílem bylo prakticky seznámit všechny účastníky s tímto programem.
Druhý se týkal práva ve školní praxi. JUDr. Valenta všechny účastníky velice zajímavě provedl zákony, které jsou nezbytné pro školní praxi.
Celý projekt byl velice příjemným zpestřením učitelské práce a přinesl mnoho zajímavých podnětů.

Mgr. Pavlína Školníková