„Prvé setkání se uskutečnilo již před dvaceti pěti lety v Uhřínově pod Deštnou, druhé před patnácti lety v Deštném v Orlických horách, v roce 1999 na chatě Panorama v Deštném v Orlických horách a v roce 2014 na chatě Radost na Plasnicích. A protože čas plyne i vlastivědným pracovníkům, rád bych Vás jménem organizátorů pozval na již páté setkání,“ zve Bohumír Dragoun.

Při pracovní části jednání i v té navazující - neformální budou mít účastníci příležitost k výměně poznatků i k přátelskému posezení. Stravování a ubytování pro zájemce je zajištěno.

„Volba témat referátů není nijak omezená a jsou vítána diskusní témata. Vaše příspěvky je možné odevzdat v písemné podobě pro možnost jejich publikování v regionálních vlastivědných sbornících Orlické hory a Podorlicko a Panorama,“ dodává jménem Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách, Spolku přátel historie Vamberka a Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Bohumír Dragoun.