Zda se projekt, s nímž mnozí občané nesouhlasí, nakonec uskuteční, je zatím ve hvězdách. Primárním zájmem občanů je přitom stavba vodovodu, který má sloužit místním částem Val i Provoz.

Dotační podmínky jsou ale podle slov starosty nastaveny tak, že aby na jeho zřízení bylo možné pomýšlet, musí obec počítat i se zřízením kanalizace.

A to je problém, protože podle některých odpůrců výstavby čistírny odpadních vod je projekt řešen nešťastně. Čistírna by se měla nacházet v lokalitě Valské Doly, v blízkosti přírodního divadla.