Připraveni přivítat zájemce z řad veřejnosti byli také v rychnovské pobočce v Panské ulici 
v budově Národního domu v Rychnově nad Kněžnou.

„Během dopoledne jsme věnovali dvěma desítkám zájemců a v odpoledních hodinách očekáváme příchod několika organizovaných skupin, které se 
k nám objednaly s předstihem," uvedla vedoucí Barbora Kholová.

Probační a mediační služba zprostředkovává účinné 
a společensky prospěšné řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.