Tradice obstarávání betlémského světla sice není v našich zeměpisných šířkách příliš dlouhá, zdá se však, že o to pevněji zde zakořenila. Proto i v rychnovském okrese si dnes mohou ve vánočním čase lidé vybírat, kam pro něj vyrazí.

Míst, kam se plamínek zapálený v dalekém Betlémě dostane, je na Rychnovsku rozhodně více než pět. Mapa výskytu betlémského světla v počátku kopíruje působení jednotlivých skautských středisek. Právě skauti jsou totiž jeho strážci a také posly jeho symbolického významu.

Speciální vlaky, které světlo rozvážejí napříč republikou, sice území okresu míjejí, ale zdejší skauti si dnes mohou vybírat, kterým směrem pro něj vyrazí. Vlaky totiž nestaví příliš daleko.

„V předchozích letech zastavoval vlak s betlémským světlem nejblíže v Chocni, takže jsme se domlouvali, které středisko tam pojede za celý okres, a následně jsme si světlo mezi sebou předali," řekla Marie Vojtíšková z opočenského skauta.

Ta letos vyrazila pro betlémské světlo osobně, a to v doprovodu dvou mladých skautů. Cestu však neměla zase tak dalekou, protože dnes již má na výběr z více možností. Speciální vlaky již staví i v Jaroměři, která je od Opočna nesrovnatelně blíže než Choceň.

Světlo pro Opočno a okolí bylo po návratu zdejších skautů umístěno do Děkanského kostela, který se nachází na Trčkově náměstí. Tam bylo příchozím k dispozici v neděli i v následující Štědrý den. Lidé si jej odnášeli v připravených lucerničkách vždy po konci mší, kterých bylo na programu opravdu hodně. Vedle vánoční mše Jakuba Jana Ryby to byla především oblíbená půlnoční .

Světlo se ale rozdávalo i v Dobrušce, Rychnově nebo Vamberku. A právě z Vamberka doputovalo v pondělí i do Záměle, kde si jej mohli na Štědrý den dopoledne odnést návštěvníci zdejšího živého betlému.

V Kostelci čekalo betlémské světlo v neděli odpoledne na ty, kteří zavítali na Palackého náměstí. Ale nejen tam. „Pro světlo si sem dnes přišlo asi pětadvacet lidí. Skupinka dětí ale ve stejnou chvíli obcházela lidi, kteří si jejich návštěvu předem objednali, protože se třeba hůře pohybují,"uvedl Milan Hanyk, skautský vedoucí z Kostelce.

Kudy světlo cestovalo

Do České republiky je více než dvacet let betlémské světlo přiváženo z Vídně, kam pro něj vyrážejí brněnští skauti. Tato tradice vznikla po Sametové revoluci.

Z Brna se pak světýlka rozjedou napříč celou republikou ve vlacích Českých drah. V nich je vyhrazeno speciální kupé pro světlo a jeho doprovod.

Ve stanicích, kterými vlaky projíždí, pak čekají výpravy jednotlivých skautských oddílů.

Na Rychnovsko jsou světýlka přivážena buď z Chocně nebo z Jaroměře.

PRO SVĚTLO ZAPÁLENÉ V BETLÉMĚ si lidé přicházeli v neděli i na Štědrý den. Plamínek byl nejčastěji přechováván v kostelech, ale připálit si lucerničku bylo možné i na náměstích či různých kulturních akcích.