Tyto léky totiž byly zařazeny do kategorie výdeje léčiv bez lékařského předpisu s omezením. Kromě předložení občanského průkazu na pacienta čeká ještě další omezení, a to v podobě limitovaného počtu balení. Za jeden měsíc smí pacient dostat pouze léky, které neobsahují více než 1.800 mg pseudoefedrinu. „Jedná se o 60 tablet po 30 mg na měsíc. Tedy množství, které je dostačující pro léčbu nachlazení,“ upřesnil Martin Beneš, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Tato opatření mají zabránit zneužívání látky pseudoefedrin, kterou uvedené léky obsahují. Prodejci drog totiž léky s touto látkou skupují ve velkém a používají je k výrobě pervitinu. V českých lékárnách už teď dostatečné množství neseženou. Podle lékárníků si ale výrobci pervitinu cestu k pseudoefedrinu najdou a zmíněná opatření pouze poškodí lékárny a pacienty. „Je pravda, že u nás už tyto léky nedostanou, v tom určitě vidím přínos. Nepochybuji ale o tom, že si je opatří jiným způsobem, třeba v Polsku,“ uvedl majitel lékáren v Rychnově nad Kněžnou a Dobrušce Josef Hradecký. Dodal, že problémy s výrobci drog nemají jen lékárny ve velkých městech. O získání pseudoefedrinu se narkomani pokoušejí i v místních výdejnách léků.

Lékárníci mají obavy z velké administrativy a technických problémů. Aby zjistili, zda pacient nepřekročil povolenou měsíční dávku, musejí do centrálního úložiště elektronických receptů zadat identifikační číslo pojištěnce, u cizinců datum narození, jméno a příjmení. K tomu však potřebují přístup k internetu. „Vůbec si to nedovedu představit. K centrálnímu úložišti nás připojili teprve posledního dubna. Nemáme tušení, jak to bude fungovat. Navíc tu máme problémy s výpadky internetu. A když se nepřipojím, nesmím lék vydat,“ popsala situaci Irena Černínová, majitelka lékárny U Krále Jiřího v Týništi nad Orlicí.

Pro lékárníky i pacienty navíc znamená připojování k centrálnímu úložišti zdržení. „Co ostatní lidi ve frontě? Systém nemusí vždy dobře fungovat a celá fronta pak musí čekat. Lékárnám to určitě neprospěje,“ dodal Hradecký. V případě problémů se systémem mohou lékárníci nabízet pacientům podobné léky bez pseudoefedrinu. „Existují volně prodejné léky se stejnými účinky při chřipce nebo při nachlazení – patří sem například Coldrex, Febrisan nebo Paralen Grip v sáčku,“ vysvětlila Irena Černínová. Lucie Kudláčková

Lékárníci by byli nejraději, aby se léky obsahující pseudoefedrin vydávaly pouze na recept. Ne každému pacientovi se však zamlouvá představa, že by musel k lékaři i kvůli nachlazení. Také Státní ústav pro kontrolu léčiv chce zachovat možnost samoléčby bez zbytečných návštěv lékařů.

Frekventované otázky k výdeji bez lékařského předpisu s omezením (zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Co nastane, když přečerpám limit výdeje určitého léčivého přípravku, který je ve skupině léčivé přípravky bez lékařského předpisu s omezením? Co když jej budu vážně potřebovat?

Pokud přečerpáte limit výdeje, lékárník Vám další balení přípravku nevydá. Ve skupině léčivých přípravků určených k léčbě příznaků nachlazení je velká nabídka přípravků, které neobsahují pseudoefedrin. Lékárník Vám tedy nabídne jiný přípravek se stejnou indikací, ovšem bez obsahu pseudefedrinu.

Jak konkrétně toto opatření zamezí tomu, aby lidé, kteří z léků s obsahem pseudoefedrinu vyrábějí drogy, obešli více lékáren a nashromáždili tak velké množství přípravku?

Při výdeji léčiv s obsahem pseudoefedrinu lékárník eviduje identifikační číslo pojištěnce (u cizinců jméno a datum narození) do centrálního úložiště dat (více informací viz další otázky). Tato evidence probíhá online a v reálném čase. Pokud by se tedy někdo pokusil získat další balení v jiné lékárně, lékárník bude schopen zjistit přečerpání limitu okamžitě.

Musím při výdeji přípravků v lékárně prokazovat svou totožnost? Nebo mi stačí kartička pojištěnce?

Při výdeji je nutné ukázat Vaši kartičku pojištěnce, aby lékárník mohl zaevidovat Vaše identifikační číslo pojištěnce. Lékárník má však také možnost ověřit Vaši totožnost, tzn. je možné, že Vás požádá i o občanský průkaz, nebo jiný doklad totožnosti.

Je kategorie léčivých přípravků bez lékařského předpisu s omezením závislá na provozu centrálního úložiště dat?

Ano, s pomocí centrálního úložiště dat lékárník kontroluje předchozí výdeje léčivých přípravků, kterých se omezení týká.

Kde se jednotlivé informace shromažďují, kdo toto úložiště spravuje?

Informace jsou v zašifrované formě zasílány do centrálního úložiště dat. To je zřízeno zákonem jako organizační součást Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který ho spravuje.

Je tento systém skutečně diskrétní? Jaká jsou opatření a zabezpečení při ochraně osobních údajů?

Státní ústav pro kontrolu léčiv je povinen se získanými daty zacházet podle zákona o ochraně osobních údajů. Všechna zpracovávaná data (hlášení o lécích vydaných na lékařský předpis, bez předpisu s omezením a elektronické recepty) jsou zabezpečeně přenášena datovými sítěmi. Systém je chráněn proti úniku i zneužití informací. S daty je nakládáno tak, aby byla zaručena maximální ochrana citlivých osobních údajů. Ke kompletnímu seznamu vydaných léků bude mít přístup pouze vlastník záznamu, kterým je sám pacient. Lékař a lékárník bude mít přístup pouze k informacím o tom, co pacientovi sám předepsal či vydal. Přístup k úplnému lékovému záznamu mu bude muset pacient povolit. Každý zápis a čtení v lékovém záznamu pacienta je vždy evidován. Při výdeji léčiv bez lékařského předpisu s omezením lékárník z centrálního úložiště obdrží informaci pouze o tom, zda byl pacientovi přípravek z této kategorie v posledním kalendářním měsíci vydán, popř. kdy a kolik balení.

Budu si moci já, jako pacient, v systému centrálního úložiště kontrolovat spotřebu léků? Pokud ano, tak kde?

K elektronickému lékovému záznamu bude mít pacient zabezpečený online přístup přes Informační portál pro veřejnost (www.leky.sukl.cz). Díky lékovému záznamu pacient získá kompletní přehled o léčivých přípravcích, které mu byly předepsány a vydány na recept nebo bez lékařského předpisu s omezením. Dále bude záznam obsahovat informace o konkrétní výši úhrady vydaných léčiv ze zdravotního pojištění a výši doplatku započitatelného do ochranného limitu.

Lékárník uvidí celou mou medikaci od všech lékařů? Co když někde budu mít citlivá data (např. pohlavní choroby, psychiatrické potíže) a nebudu chtít, aby je viděl můj lékárník, když si půjdu pro léky na chřipku bez lékařského předpisu s omezením?

Ne, lékárník bude mít pouze informaci o tom, zda Vám v posledním měsíci byly vydány tyto konkrétní přípravky s obsahem pseudoefedrinu. Do Vašeho lékového záznamu může lékárník nahlížet pouze s Vaším souhlasem.

Jak systém registrace vlastně funguje a jak poznám, které lékárny jsou v systému zapojeny?

Lékárny mají povinnost připojit se k centrálnímu úložišti, a to k 1. květnu 2009. Povinnost je stanovena zákonem o léčivech a v návaznosti na něj Pokynem SÚKL LEK-13.

Co se stane, pokud lékárna, ve které si budu chtít koupit lék bez lékařského předpisu s omezením, nebude k centrálnímu úložišti připojena?

Pokud lékárna nebude připojena, nesmí Vám vydat lék z kategorie bez lékařského předpisu s omezením. Lékárník Vám může doporučit jiný přípravek bez obsahu pseudoefedrinu nebo konzultaci s lékařem.

Od kdy funguje centrální úložiště dat? Kdy budou připojeny všechny lékárny?

Centrální úložiště bylo Státním ústavem pro kontrolu léčiv zřízeno ke 31. prosinci 2008. První lékárna se připojila 5. ledna 2009. Nejzazší termín připojení lékáren byl stanoven SÚKL ve shodě s Ministerstvem zdravotnictví ČR na 1. květen 2009. K dnešnímu dni je připojeno 883 lékáren.

Co když budu mít léčivý přípravek s pseudoefedrinem předepsán lékařem? Bude po mně pak lékárník také požadovat kartu pojištence nebo občanský průkaz?

Ne. Pokud Vám přípravek s obsahem pseudoefedrinu předepíše lékař, nevztahují se na výdej zmíněná omezení. Výdej bude i v tomto případě uložen v lékovém záznamu pacienta v centrálním úložišti dat, do kterého připojené lékárny zasílají hlášení o výdeji léčivých přípravků na recept. Pacient tak má zajištěnu trvalou dostupnost všech záznamů o výdeji léčivých přípravků.