Nebude však zdaleka jediná,  obyvatelé města se mohou těšit na několikamiliónové investice.

Zastupitelstvo města již schválilo rozpočet na rok 2014.

Příjmy by tak měly činit více než 213 milionů a výdaje více jak 218 milionů. Schodek je tak necelých 15 milionů korun.
Ne všechny jsou ale novinkou, některé se realizují právě teď.
V této době se například staví  kanalizace na Nové Sibiři, ta je určena pro novou bytovou výstavbu.
Momentálně jsou práce v plném proudu, ale s touto realizací se počítá i do příštího roku.
Termín dokončení je už  teď jasný, má to být v červenci. Zatím se do výstavby kanalizace zainvestovalo již více než dvacet milionů korun.

A s dalšími výdaji se v budoucnu ještě počítá.
„Větších investic je na příští rok plánováno opravdu hned několik, nejedná se pouze o dokončení kanalizace. Je třeba dodělat také opravu cest kolem hřbitova a také se musí dát do pořádku cesty a chodníky přímo ve městě. Přednost ale musíme dát těm, které jsou už opravdu ve špatném stavu, " vyjmenovává starosta města Jan Skořepa.
Chodníků má město v plánu opravit celkem osm až deset, jejich výsledný počet bude znám  až podle dané situace.

Z rozpočtu na to chtějí uvolnit okolo pěti milionů korun. Se stejnou finanční částkou tak počítají i u městských komunikací, které mají taktéž v plánu opravit v roce 2014.

V tomto roce se už také pracovalo na lepším vzhledu cest kolem místního hřbitova.

Ani tato investice však ještě není u konce.
Oprava komunikace v okolí  hřbitova vyšla město již na dva a půl milionu korun.

Tato realizace si však ještě vyžádá dalších tři čtvrtě milionu.
Dále se také počítá s dokončením vnějších stavebních úprav okolo Jízdárny.
Škola v novém převleku
Jednou z nejdiskutovanějších realizací je ale generální oprava Základní školy Kolowratská.

Tato stavební akce je totiž odhadována na několik let.
„Na této budově již je vyměněna střecha, to byla první část opravy. V příštím roce máme naplánovanou druhou etapu, kdy se budou měnit okna, s dalšími kroky se ale ještě počítá do budoucna," vysvětluje starosta města Jan Skořepa.
Do přestavby budovy základní školy město ze svého rozpočtu už tento rok v létě uvolnilo více než dva miliony osm set tisíc korun.

Plánované akceInvestice, které se mají dle plánu a rozpočtu města uskutečnit v příštím roce.
Dokončení kanalizace na Nové Sibiři pro bytovou výstavbu. Vše by mělo být hotovo v červenci roku 2014.
Pokračování opravy cest v okolí tamního hřbitova.
Další etapa generální opravy Základní a Praktické školy Kolowratská. Konkrétně výměna oken.
Upravení a dokončení stavebních prací kolem Jízdárny.
Oprava pozemních komunikací ve městě.
Oprava místních chodníků.

Škola je ve špatném stavu a finance na její opravu jsou značně vysoké, proto se město rozhodlo opravit ji po etapách.
Pro zaměstnance to ale není moc praktické.
Spousta starostí pro učitele
„Bylo mi řečeno, že výměna oken se uskuteční zase o velkých prázdninách, aby nebyla nijak narušena výuka. Ale pro nás je to stejně velmi komplikované. Neustále musíme totiž stěhovat a vyklízet školu. Kdyby se to vše uskutečnilo najednou, bylo by to pro nás rozhodně lepší," prozradila ředitelka Základní a Praktické školy v Rychnově nad Kněžnou Hana Fuksová.
Aby ale byla budova v alespoň ucházejícím stavu, musí se na ní  ještě hodně zapracovat. Střecha dopomůže proti zatékání.
Ale úsporu energie vyřeší hlavně plánovaná výměna oken a také další do budoucna očekávané investice.
„Jsem samozřejmě moc ráda, že se do této realizace vůbec vstoupilo. Škola už je opravdu ve špatném stavu. A nutně potřebuje opravu . Pro učitele a žáky by ale bylo výhodnější změnit na dobu oprav pouze působiště, tím by odpadly problémy s neustálým stěhováním a uklízením.  Takhle nás to stojí spoustu fyzických i psychických sil," podotýká ředitelka školy Hana Fuksová.
Zároveň ale dodává, že i když jsou samé ženy, určitě to nakonec nějak zvládnou.
A to i v dalších letech, kdy se mají dělat například rozvody elektřiny a také nové podlahy.