A to konkrétně plánovanou plynofikaci nových parcel. Rozvod plynu pro tyto parcely nás vyšel zhruba na 280 tisíc korun.

Tím jsme završili plynofikaci celé obce. V tuto chvíli se ale pracuje  také na novém vodovodu pro budoucí bytovou  zástavbu.

Tato akce je však stále v plném proudu. S její realizací počítáme také v příštím roce. Co se týče financí, zatím jsme se dostali na částku 250 tisíc korun.

Z pohledu kulturních akcí, každoročně jich pořádáme několik. Většinou spolupracuje obec se Svazem dobrovolných hasičů.

Před několika dny se tu konala obecní zabíjačka. Množství vyrobených pochoutek bylo k ochutnání i k prodeji, jak pro obyvatele, tak  pro širokou veřejnost.

Rubriku „Co je nového, pane starosto?" budeme přinášet každý týden v úterním vydání. Pořadí oslovovaných starostů a starostek bude abecední podle názvu obce.