Černý nablýskaný krasavec, zdobený stylově československou vlajkou, českým lvem, mapkou prvorepublikového Československa a také letopočty 1918 - 2018, se zrodil v hradecké továrně Petrof. Unikátní piano Republika bylo vyrobeno ke stému výročí vzniku Československa a také pro dobřanskou Základní a Mateřskou školu Trivium Plus. V pražském Rudolfinu bylo vydraženo za milion korun, který v Dobřanech pomůže přístavbě školy. V současné době ji navštěvuje víc žáků, než je obyvatel obce, a potřebuje větší prostory. Ještě na jaře jí chybělo na dofinancování přístavby patra šest a půl milionu korun.

„Z této částky jsme sehnali od srpna už skoro čtyři miliony korun. Peníze nechodí samy, jejich shánění představuje obrovské úsilí. Každá koruna, kterou získáme, je vydřená. Napíšeme šest žádostí a vyjde jedna. Za vším stojí obrovské úsilí a obětavost zaměstnanců a mnoha rodičů, kteří sami přispívají malými i nemalými částkami nebo pomáhají hledat sponzory. Zkoušíme všechno. Děláme veřejnou sbírku, máme transparentní účet, kam přispívá veřejnost. Oslovuji různé nadace, podnikatele v okolí,“ vysvětluje ředitel školy Jan Grulich.

Škole fandí i Dana Zátopková

Zuzana Ceralová Petrofová není jedinou známou osobností, která se rozhodla škole pomoci. V „reklamním“ spotu na projekt Běháme s Emilem a přístavbu školy v Dobřanech ji podpořila také Dana Zátopková, která namluvila komentář a vystupuje v něm. Podporu má škola i u místních. Ti pro ni speciálně upravili koloběžku, která se v dražbě prodala za 25 tisíc korun. A přispět se snaží také děti, třeba výtěžkem z prodeje žaludů a kaštanů. Kromě toho se chystá benefiční koncert na podporu přístavby školy.

Současný ředitel ji sám ještě jako žák navštěvoval, tehdy prý měla šest tříd.

„Na druhém stupni byly čtyři a na prvním dvě třídy. My jsme ze školy udělali devítiletku. V roce 2005, když jsem školu přebíral, tady bylo 72 dětí. Dnes k nám dojíždějí děti i z měst, jako je Dobruška, Nové Město nad Metují, Opočno. Máme 178 žáků, se školkou přes 200,“ říká ředitel.

Poměrně dost na obec, kde žije 132 obyvatel.

Žáci se učí na autokrosovém závodišti

„Některé třídy se musely přepažit. Vešlo se tam patnáct dětí a už jsme tam nemohli dát ani lavici navíc. Školu zvětšujeme proto, aby vůbec pobrala počet žáků, který tu je. Díky přístavbě budeme mít devět plnohodnotných tříd a počítačovou, jazykovou a přírodovědnou učebnu. Kvůli přestavbě školy musí Trivium zatím využívat provizorium pro vyučování prvního stupně v Bystrém v centru Elada Církve bratrské, máme tam i školku. Pak je v Bystrém stará škola, která fungovala do roku 1977. Trochu jsme ji poupravili, jsou tam tři třídy a žáci druhého stupně včetně ředitelny jsou na autokrosovém závodišti v Dobřanech. A právě díky pomoci obce Bystré, Automotoklubu v Dobřanech i Sboru církve bratrské můžeme takto náročný projekt realizovat.“ upřesňuje Jan Grulich.

A odkud pramení tak velký zájem o školu v Dobřanech?

„Vytvořili jsme ve škole dobrou atmosféru,“ tvrdí ředitel.

Zřejmě za to však zčásti mohou i její úspěchy. Před třemi lety byla škola vybrána do mezinárodního testování OECD PISA 2015. Mezinárodní šetření Pisa je považované za největší a nejdůležitější v měření výsledku vzdělávání. V Česku se ho zúčastnilo na sedm tisíc žáků základních škol a gymnázií. Testovaly se oblasti přírodovědné, matematické a čtenářské gramotnosti a oblast týmového řešení problému. Kromě posledně jmenované oblasti, kde dobřanská škola obsadila druhé místo, si ze všech ostatních odnášela vítězné vavříny.