Plánovaná přístavba rychnovské nemocnice, která kvůli nedostatku peněz nabrala už roční zpoždění, zaznamenala malý posun. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) dalo Královéhradeckému kraji souhlas, že může začít připravovat výběr projektanta. Podle hejtmana Jiřího Štěpána však zástupci ministerstva kraj důrazně upozornili, že tento souhlas neznamená, že na stavbu uvolní potřebné finance.

„Ministerstvo zdravotnictví se k našim požadavkům staví, řekněme, laxně, přestože jsou obsaženy v usnesení vlády,“ uvedl hejtman.

Právě peníze celý plán brzdí. Ministerstvo zdravotnictví má na přístavbu dát 300 milionů korun, kraj přispěje 80 miliony. MZ však uvedlo, že peníze nemá. Projekt přístavby nemocnice je přitom součástí vládního usnesení o podpoře strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny.

Hejtman zdůraznil, že kraj 300 milionů korun na přístavbu nemocnice nepotřebuje během jediného roku: „Žádali bychom je na roky 2020 a 2021 a možná na rok 2022.“ Jenže pro ministerstvo zdravotnictví je podle jeho mluvčí Gabriely Štěpanyové vydání takové částky nereálné, protože ji nemá.

Kvůli vládnímu usnesení o rozšíření strategické průmyslové zóny v Kvasinách přitom MZ podle mluvčí už tři roky po sobě žádalo při přípravě státního rozpočtu o navýšení výdajů o 288 milionů korun. Zkoušelo to prý také u střednědobého rozpočtového výhledu na léta 2020 a 2021.

Nedostalo však nic.

MZ: Dokud nebudou peníze, nebude výzva

„Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje prostředky k plnému finančnímu krytí akce, nepředpokládá se proto vypsání výzvy do doby, než bude zohledněno účelové navýšení finančních prostředků resortu zdravotnictví na tuto investiční akci ze strany ministerstva financí,“ sdělila Gabriela Štěpanyová.

Dodala, že pokud by ministerstvo zdravotnictví peníze na rychnovskou nemocnici kraji poskytlo, muselo by zastavit velké investiční akce do státních nemocnic.

Ilustrační foto
Česko sužuje sucho. Voda se stává nedostatkovým zbožím

Kraj stavbu sám neutáhne

K tomu, že by Královéhradecký kraj celou stavbu financoval sám, zřejmě nedojde, protože 300 milionů korun podle hejtmana není pro krajský rozpočet právě zanedbatelná částka.

Jiří Štěpán je však rád, že se při jednání s ministerstvem zdravotnictví podařilo alespoň vymoci souhlas s přípravou projektování.

„Rok jsme se nepohnuli z místa, protože jsme od státu neměli ani vyjádření, že můžeme alespoň začít – za naše peníze – projektovat a že to, co vyprojektujeme, bude uznatelné,“ uvedl Jiří Štěpán.

Vedení rezortu zdravotnictví podle něj nechtělo projektování povolit s odůvodněním, že nemá pohromadě peníze, a kraj se obával, že kdyby projektování zahájil, ministerstvo by mu hotový projekt nemuselo uznat. Všechno by se pak muselo dělat znovu.

To už nyní nehrozí.

Přístavba ztratila už rok

V novém pětipatrovém pavilonu, který bude napojen na budovu dětského oddělení, interny, gynekologie a porodnice, by měl vzniknout urgentní příjem, operační sály, ARO, chirurgie a ortopedie.

Stavba však nabírá zpoždění.„I když hlavní práce s přístavbou jsou plánovány na rok 2020, už v této době jsme měli řešit přeložky, v areálu měly být bagry a už jsme měli stavět. Zatím jsme ztratili rok a mohu říci, že to nebylo vinou žádné gesce kraje,“ upozornil hejtman.

Odmítl také tvrzení, že rychnovská nemocnice je „na odpis“: „To je téměř šíření poplašné zprávy. S rychnovskou nemocnicí jako součástí sítě krajských zdravotnických zařízení stále počítáme.“

Jiří Štěpán připomněl, že naopak s ministerstvy školství, vnitra, dopravy a ministerstvem pro místní rozvoj spolupráce na rozvoji kvasinské průmyslové zóny funguje velmi dobře.

Ilustrační foto.
Žlučník a apendix nejčastěji operují v Náchodě