YVONA BŮŽKOVÁ, Ředitelka SŠZE a SOU CHKT Kostelec n. O.

Ne, protože já osobně mám jiné priority. Pomáhám jinde, pomáhám pravidelně a pomáhám především tam, kde se domnívám, že není příliš mnoho jiných možností. Události posledních dní v New Yorku jsou nepochybně velmi tragické, o tom nemůže být ani pochyb, ale nemyslím si, že následky bouře Sandy jsou hodny mezinárodní pomoci.
Verdikt: NE

VĚRA ZAŇKOVÁ, Knihovnice v Častolovicích

Lidé by si měli pomáhat, to je jistě ušlechtilá věc, a navíc lidi k sobě více sbližuje. I já jsem byla na výpomoci v devadesátém osmém roce ve Skuhrově nad Bělou a v Kvasinách. O čtyři roky později pak ještě v severních Čechách v Nových Kopistech. V současnosti občas přispěji malou částkou  Fondu ohrožených dětí –  Klokánku.  Určitě bych upřednostnila pomoc v naší české zemičce než posílat peníze do neznáma.
Verdikt: SPÍŠE NE

PAVEL ŠTĚPÁN, vedoucí Spol. centra Dobruška

Když se nad tím tak zamyslím, pak mi vytane na mysli, zda Američané také přispěli nám v době povodní a pomohli tak lidem, kteří na tom nebyli vůbec dobře. Ale pokud by taková sbírka existovala, pak bez ohledu na výše zmíněné, bych přispěl. pro mě je to projevem lidskosti a soucítění s těmi, kteří přišli o všechno a potřebují pomoc. Nepoměřoval bych tyto situace penězi či vyspělostí ekonomik. Je jasné, že zemička jako je Česká republika nemůže svým přispěním Ameriku „vytrhnout", ale jedná se skutečně o projev sounáležitosti.
Verdikt: ANO

JIŘÍ VÁCLAVÍK, vyšetřovatel RK hasičů

Na takto položenou otázku odpovím, že NE. New York je světovým finančním centrem, symbolem prosperity a jistě se ve velice krátkém čase podaří jeho vrcholným představitelům i řadovým obyvatelům vypořádat s následky této ničivé přírodní katastrofy. Z vlastní zkušenosti však moc dobře vím, že kromě medializovaných a atraktivních metropolí, bývají prakticky vždy zasaženy i zapadlé kouty a odlehlé vesničky, kam se stěží dostávají záchranáři a už vůbec sem nejezdí renomované televizní štáby, novináři, tudíž se zdejším lidem nedostává ani potřebné pomoci. Do těchto lokalit, ale pouze jen konkrétním jedincům, bych byl ochoten přispět. Více než neadresnou mezinárodní pomoc, preferuji a poskytuji, nejčastěji osobní, méně často i finanční, výpomoc postiženým v českých a moravských luzích a hájích.
Verdikt: NE

Až na jeden jediný hlas se porotci ve svém verdiktu shodli. Většinou tří hlasů by sbírku pro New York nepodpořili. Především proto, že se jedná o město a stát, který dokáže být soběstačný.