Úřady práce nejen na Rychnovsku, ale v rámci celé republiky, se neustále snaží bojovat s nezaměstnaností. V tomto boji jim měl pomoci i Týden vzdělávání dospělých, který probíhal od pondělí do pátku ve všech regionech České republiky. I když největší vlna nezaměstnanosti vzniklé v důsledku ekonomické recese již pominula, některé regiony tento problém stále sužuje.

Podle statistik nezaměstnanost na Rychnovsku od loňského roku klesla. Stav ale ještě není ideální. Procentuálně nejvyšší počet nezaměstnaných je z mikroregionů Rychnovska zejména na Rokytnicku a Vambersku.

„Největší problémy se ztrátou a hledáním zaměstnání mají všeobecně lidé v předdůchodovém věku,“ uvedla Hana Kasperová, pracovnice rychnovského úřadu práce. Lidé v tomto věku už sice mají zkušenosti z mnohaleté praxe, ale mnohdy nedisponují takovými rekvalifikacemi nebo vzděláním jako mladší ročníky.
Absolventů na Rychnovsku přichází ve srovnání s předchozími lety více, ale nejedná se o nijak rapidní nárůst. Kasperová dodala: „Snažíme se podporovat a motivovat i zaměstnavatele, aby vytvářeli nová pracovní místa.“

Největší nedostatek volných míst je v poslední době především v administrativě. Naopak téměř jistá místa jsou v oboru strojírenství. Na Rychnovsku je v tomto směru největším zaměstnavatelem Škoda Auto v Kvasinách.

Jsou ovšem i taková zaměstnání, která je těžké obsadit. „V naší databázi například nemáme nikoho rekvalifikovaného pro práce jako je fyzioterapie a podobné. Je ale pravda, že v současné době se najdou lidé i pro místa, která dříve zůstávala neobsazená,“ rozvedla dále problematiku nezaměstnanosti Kasperová.

Zda Týden vzdělávání dospělých nějakým způsobem přispěl ke se snižování nezaměstnanosti na Rychnovsku se ukáže až v průběhu příštího týdne, kdy budou vyhodnoceny přehledy o všech akcích konaných v rámci projektu. „Prozatím mohu pouze říct, že všechny pořádané akce byly navštíveny, některé méně, jiné v hojném počtu,“ sdělila Alena Martincová, vedoucí oddělení poradenství na rychnovském ÚP. Někteří lidé měli o celý projekt velký zájem a navštívili hned několik z pořádaných akcí. „Když jsem se při nějaké projektové aktivitě setkala s lidmi, kteří už předtím některou z akcí navštívili, všichni si program pochvalovali. S velkým obdivem mluvili například o Pedagogicko – psychologické poradně nebo o besedě se spisovatelkou Terezou Boučkovou,“ popsala zájem návštěvníků Martincová.

S ohlasem se setkaly i přednášky týkající se specializovaných rekvalifikačních kurzů. „Mezi nejnavštěvovanější kurzy patří tradičně ty, které jsou věnované práci na počítačích, ale například i rekvalifikační kurz v oblasti sociálních služeb,“ dodala Martincová. Právě o počítače, sociální oblast i cizí jazyky a rekvalifikace v oblasti podnikání a účetnictví byl velký zájem.

Lucie Růžičková