Obyvatelé Dobrušska, kteří sílu vodního živlu zažili na vlastní kůži před třinácti lety, se přehradní nádrže nedočkají. Ta mohla působit jako ochrana před případnými povodněmi či jako zdroj vody v obdobích extrémního sucha. Stavba vhodnější varianty protipovodňového opatření, takzvaného suchého poldru doporučovaného ekology, je nadále v přípravách. K realizaci by mohlo dojít nejdříve za rok a půl.

Obce chtěly nádrž

Po zkušenostech s takzvanou stoletou vodou, která se prohnala Dobruškou a blízkým okolím a zanechala za sebou obrovskou spoušť, se zástupci šesti obcí shodli na výstavbě vodní nádrže, a sice v katastru obce Mělčany. Po odsouhlasení jednotlivými zastupitelstvy došlo k podpisu smlouvy o spolupráci při výstavbě vodního díla starostou Dobrušky, Třebechovic pod Orebem, Pohoří, Českého Meziříčí, Očelic a Ledců. Stavbu mělo realizovat Povodí Labe v rámci mezinárodního projektu.

Návrh byl vnímán jako opatření, které může vyřešit dva problémy – v případě povodní redukovat toky, v době sucha upravovat průtoky. Navíc spodní vody v této oblastí zásobují celý Královéhradecký kraj pitnou vodou, přehrada by pomohla obnovovat tyto zdroje pomocí průsaků.

„Nádrž nebude pouze ochranou obyvatel a jejich majetku, mohou se regulovat toky a zdejší fauna malou nádrží tolik neutrpí,“ shodovali se tehdy zúčastnění, avšak po spoustě jednáních došlo ze strany ministerstva životního prostředí k zamítnutí.

„Závěr byl takový, že s ohledem na dotčené biotopy v dané oblasti, které jsou samozřejmě prioritou, bude vhodnější výstavba suché nádrže. Poté krajský úřad neudělil výjimku, a tudíž návrh výstavby přehradní nádrže zavrhl,“ informoval za Povodí Labe Václav Jirásek.

Chrání faunu a flóru

Na základě protestů ekologů a následného zhodnocení procesu vlivu na životní prostředí byla zvolena přijatelnější varianta, a sice suchá nádrž – poldr. Ta by měla uchránit unikátní krajinu, jež se v místech nachází. Je však stále ve fázi příprav.

„Projekt právě nyní prochází novým zjišťovacím řízením určeným krajským úřadem. Do konce dubna by mělo být rozhodnuto, zda bude nutné absolvovat posuzování vlivu na životní prostředí EJA, či nikoli,“ doplnil Jirásek. Dle jeho odhadu by k samotnému uskutečnění stavby mohlo dojít nejdříve až za rok a půl.

„Domnívám se, že existují i další alternativní řešení, která by chránila obyvatelstvo a zároveň přírodu, než je zásah v podobě poldru. Takové projekty by však byly náročnější a také dražší, a tak se do nich nikomu nechce. Daly by se k tomu ale využít dotace. Okolní obce poldr nepotřebují, jedná se konkrétně jenom o Dobrušku,“ řekl člen Českého svazu ochránců přírody Martin Hanousek.