V tomto týdnu si připomeneme lesnického odborníka Theodora Lokvence. Ten se narodil před devadesáti lety – v roce 1926 – v Náchodě. Theodor Lokvenc pracoval 
v oboru lesnictví, napsal také vlastivědný spis o Krkonoších, publikoval též německy. Mládí prožil v Malých Svatoňovicích. V letech 1945-48 studoval na Státní vyšší lesnické škole v Písku a v letech 1957-63 dálkově na lesnické fakultě ČVUT v Praze. V letech 1950-51 pracoval jako vedoucí polesí Státních lesů Broumov, 1951-90 jako vědecký pracovník Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti – výzkumná stanice Opočno. Zabýval se hlavně problematikou pěstování a ekologie lesa, přírodními poměry, historií a národopisem Krkonoš. Byl členem redakční rady a stálým přispěvatelem Opočenského zpravodaje. Theodor Lokvenc zemřel 15. února 2013 v Opočně.

Ve sváteční den 28. října oslavil výročí smrti Josef Hejzlar, lidový písmák a kronikář. Tento písmák se narodil 2.4.1891 v Nedvězí v okrese Semily. Byl spoluzakladatelem Sokola Rozkoš (1912). Vojenskou službu prodělal od roku 1912 u hulánského pluku v Pardubicích.

Na vojně jej zastihla 1. světová válka. Vojenské a válečné události a zážitky popsal v kronice „Sedm let jsem u vás sloužil". Po návratu do rodné obce pokračoval v aktivním cvičení v Sokole a byl jeho organizátorem. Vedl sokolskou kroniku. Popisoval lidové slavnosti, ale i způsob obživy obyvatel, např. tkalcovství. Jeho nejvýznamnějším dílem je Historie mlýnů na Zlatém potoce a jeho přítocích. Josef Hejzlar zemřel 28.10.1976 v Opočně.