Ten se stal také varhaníkem, kapelníkem a sbormistrem.

V roce 1913 absolvoval pražskou konzervatoř (zaměření varhany a housle) a v roce 1921 získal koncesi na soukromou hudební školu.
Již za studií psal skladby pro orchestr i sólové nástroje, skladby duchovní pro varhany a sbor. Ve dvacátých letech byl sbormistrem Dobroše (1920-24), jeho členem byl až do roku 1957. V roce 1923 byl sbormistrem Pěvecké župy Bendlovy severovýchodních Čech.

Jako člen Sokola vedl sokolskou hudbu, byl také varhaníkem Husova sboru. Tento významný regionální umělec zemřel 4. listopadu roku 1958 v Opočně.