Jan Šabata se narodil taktéž v lednu, a to 9. ledna 1834 ve Vrbici. Stal se starostou obce i okresu.
Byl rolníkem ve Vrbici. Nositel záslužného kříže a také bývalý zemský poslanec. V letech 1883-87 byl okresním starostou a po dobu čtyř let také starostou obce.
Jan Šabata byl zakladatelem katolického hospodářského spolku Lípa v Chlenech.

Politický režim padesátých let rodinu Šabatovu zlikvidoval. Šabatova rodina hospodařila na zemědělské půdě, ale neplnili předepsané zemědělské dodávky. Z toho důvodu byli vystěhováni a uvězněni.
Jan Šabata zemřel ve Vrbici 12. ledna roku 1906.