Proč dělat zkoušky?

Z besedy s nimi vyplynulo mimo jiné i to, že tato škola bude i v letošním školním roce pořádat přijímací zkoušky. „Nabízí se otázka, proč dělat zkoušky, když z devátých tříd vychází stále menší počet dětí a když by vyhlášení zkoušek mohlo ubrat zájemce o studium? Odpověď je jednoznačná. Zkoušky chápeme jako vstupní informaci o znalostech našich budoucích studentů. Přijímací testy budou výhodou pro ty žáky, kteří mají logické myšlení, ale nemají výborný prospěch na základní škole,“ vysvětlila za školu výchovná poradkyně Pavlína Školníková a doplnila, že zástupci základních škol tuto variantu podporují.

Přípravný kurz zdarma

V jarních měsících připravuje gymnázium pro zájemce o studium přípravný kurz z českého jazyka a matematiky v rozsahu 15 – 20 hodin zdarma. Jeho cílem by mělo být zopakovat a procvičit učivo, seznámit se s prostředím školy, zbavit se ostychu a strachu z neznámého prostředí.
Škola potenciálním zájemcům o studium nabízí dobrou přípravu na studium na vysoké škole výběrem volitelných a nepovinných předmětů, výměnné programy s Německem, Holandskem, poznávací zájezdy do Anglie, Francie, Itálie, Polska, přípravu na jazykové zkoušky a mezinárodní certifikáty, bohaté sportovní zázemí, moderně vybavené jazykové, počítačové a odborné učebny. „Studium na naší škole je náročné, ale po absolvování umožňuje výběr širokého spektra vysokoškolského studia a hlavně jeho následné úspěšné absolvování,“ doplnila výchovná poradkyně Školníková.
Gymnázium F. M. Pelcla oslavilo letos 295. výročí založení, které si návštěvníci školy připomněli například poslední listopadový víkend, kdy se zde konaly dny otevřených dveří. Během tří dnů navštívili gymnázium zájemci o studium i desítky jeho absolventů.

(zr)