Seznámila se tu s projekty Integrovaného regionálního operačního programu, a to na zámku, průmyslovce i v Komunitním domě pro seniory.