Nedostatek zdravotnického personálu je jevem všeobecně známým. Nevyhnula se mu ani nemocnice v Rychnově a možná, že v ní je situace ještě o něco složitější. Pokud bychom hledali důvody, tak i proto, že došlo k navýšení pracovních možností i nárůstu počtu obyvatel v regionu, které logicky navýšilo i počty pacientů.

„Zvýšil se počet pacientů v ambulancích, především těch, kteří přicházejí s drobnými úrazy. A vlivem nedostatku praktických lékařů se na naše oddělení obracejí pacienti s běžnými nemocemi – chtějí například antibiotika. A to vše zatěžuje personál nad rámec běžné práce," říká lékař zodpovědný v rychnovské nemocnici za léčebnou péči a zároveň primář ARO Marcel Maršík.

„Kromě nárůstu počtu pacientů je faktem, že je nedostatek zdravotních sester. Buď odcházejí samy za lehčí a lépe placenou prací, nebo se z nich stávají maminky. Velký problém však započal při změně úrovně vzdělání – absolventky středních zdravotních škol jsou pouze asistentky, které samostatně nemohou vykonávat praxi a musí absolvovat poměrně rozsáhlé další vzdělávání. Výsledek všeho je jasný. Málo dostatečně kvalifikovaných sester," popisuje dál primář.

Přijde špitál o další lůžka? Personálu je příliš málo

„Na interně jsme museli zavřít jedno patro oddělení. Podobný scénář může hrozit i na odděleních dalších – ARO, chirurgie. Nestane se to však zítra nebo v dohledné době," dodává primář Maršík a zdůrazňuje fakt, že kvalita péče na odděleních dotčena nebude.

Nemocnice podle něj v případě potřeby půjde cestou snižování lůžek, nikoliv snižování kvality péče. Každý, kdo bude ošetření potřebovat, se ho na potřebné úrovni dočká.

Přesto je například na interně situace na hraně. Podle věrohodného zdroje je na oddělení pouze pět dostatečně kvalifikovaných sester. Minimálně jedna z nich musí sloužit vždy. O jaký zápřah jde, si čtenář lehce spočítá sám.

V současnosti je v rychnovské nemocnici 463 zaměstnanců, to je oproti stejnému datu v loňském roce jen mírné snížení.

Síly však schází nejen u středního zdravotního personálu, ale nedostatek je i lékařů. „Chybí především na dětském oddělení a na gynekologii. Musíme si uvědomit, že v těchto oborech absolvují medicínu především ženy, a ty dříve či později půjdou na mateřskou dovolenou. A ani v době těhotenství nemohou vykonávat plně všechny úkony," dodává lékař. Na druhou stranu nedostatek lékařů až tolik nepociťují velké nemocnice, kde je i mnoho stážistů.

Dostatek není ani základního pomocného personálu, i tam se projevuje konkurence firem v okrese. PR manažerka Oblastní nemocnice Náchod Veronika Svobodová k tomu říká: „Další komplikace očekáváme s rozvojem dalších závodů v regionu. O další vyšší odchodovosti personálu však žádné informace nemáme. Přítomnost automobilky v Kvasinách a uvažovaná výstavba dalších závodů však nepřináší nemocnici jen komplikace.

Do zorného pole se opět dostává výstavba nové budovy s centrálními sály a emergency za několik stovek miliónů. Velkou roli by v tom kromě státní dotace měla sehrát i krajská spoluúčast. Jde jen o to, aby měl v nové nemocniční přístavbě kdo pracovat.