O tom, že se nejedná o jednoduchou a lehkou práci, se přesvědčili někteří žáci VOŠ, SOŠ a SOU v Kostelci nad Orlicí. Projevili totiž zájem o získání kvalifikace pro těžbu dřeva.

Škola se dlouhodobě snaží svým studentům zajistit co nejlepší uplatnění na trhu práce. Organizuje proto různé nadstavbové vzdělávací akce - zajišťuje např. rybářské a myslivecké zkoušky, lze tu získat řidičské oprávnění pro traktor, osobní automobil a motocykl.

Vraťme se k našim dřevařům. V současné době probíhá kurz pro práci s přenosnou řetězovou pilou. Vše se odehrává po etapách, jde totiž o výuku v několikačlenných skupinách.

Odborným garantem je ing. Václav Fojt, učitel lesní těžby a praxe na České lesnické akademii v Trutnově.

Kurz se skládá z teoretické části, kde se žáci zabývají bezpečností a hygienou práce, konstrukcí a obsluhou řetězové pily a technologickými postupy užívanými při kácení a následném opracování stromů.

Základ tvoří samozřejmě praktická činnost, těžba. Ta se provádí v polesí Smetana nedaleko obce Přestavlky, které je součástí LHC Kinský – Kostelec nad Orlicí. Skupina, která tu pracovala v posledním předvánočním týdnu, si sněhu a mrazu skutečně užila.

Jedná se o studenty oboru Agropodnikání, kteří si vybrali studijní specializaci zaměřenou na zemědělský a lesní provoz. K zemědělské farmě totiž může patřit i kus lesa. Osvědčení, na jehož základě může absolvent kurzu bez omezení provádět těžbu dřeva v lesních porostech, se do dalšího života hodí. Získání dokumentu ovšem není formální záležitostí. Kurz trvá 10 dnů, je zakončen písemným testem a ústní zkouškou.

Galerii fotografií z lesní těžby a informace o aktivitách školy najdete na našem webu – www.szeskostelec.cz. Případné zájemce o vzdělávací kurzy či o studium zveme na den otevřených dveří – proběhne v pátek 7. ledna 2011 od 12 do 16 hodin.

Ing. Jaroslav Hladík,
PaedDr. Ladislav Miček,
učitelé VOŠ, SOŠ a SOU