Přesun stávajícího autobusového nádraží k vlakovému je takřka na spadnutí. Ne zrovna všichni jsou těmito změnami nadšení.

Samotný přesun nádraží není hlavním problémem. Negativa někteří vidí v tom, že cestující by už nemohli k vystupování a nastupování využívat stávající terminál.

Lidé, kteří by nechtěli vystoupit u vlakového nádraží, mají do budoucna využívat zálivy určené na zastavování autobusů v centru města. První zastávka ve směru na Solnici má stát před Lidlem v již stávajícím odstavném pruhu a naproti ve směru na Vamberk by lidé nastupovali u světelného přechodu.
I když původně hlasovali pro přesun nádraží, na posledním zasedání zastupitelstva vystoupili proti této změně někteří zastupitelé, a to na základě dodatečně ověřených informací o celé záležitosti. Nelíbí se jim hlavně skutečnost, že stávající a podle nich i bezpečný „autobusák" by byl do budoucna nevyužívaný a lidé by vystupovali na vytvořených zálivech.

Starosta města Jan Skořepa to ale vidí jinak, podle něho to tak funguje i v jiných městech. Sám se prý snaží jen ochránit veřejné rozpočty. 

Podle některých zastupitelů bude vystupování u hlavní silnice nebezpečné a zkomplikuje dopravu. 

Zastupitelé Zdeněk Žabokrtský a Tomáš Erben za sdružení PRO Rychnov poukazují na to, že vystupování u hlavní silnice bude nebezpečné a přecházející lidé ještě více zdrží provoz.

„Vybudování terminálu vedle vlakového nádraží mi nevadí, chtěl bych ale, aby nadále fungovalo také stávající nádraží. Pokud budou lidé vystupovat na zastávkách ve vytvořených zálivech u silnice I/14, bude to ještě více komplikovat už tak zatíženou dopravu. Obchvat je v nedohlednu. Přecházení přes hlavní silnici bude velmi nebezpečné hlavně pro děti a seniory," vysvětluje zastupitel města Zdeněk Žabokrtský.

Zastupitelé ze sdružení PRO Rychnov poukazují také na to, že denně projede po silnici I/14 v Rychnově přes 14 tisíc aut, po roce 2020 se má tento počet zvýšit na více než 20 tisíc automobilů. „Dvacátého září jsme odpoledne mezi jednou a čtvrtou hodinou sami provedli sčítání a zjistili jsme, že celkem přijelo a odjelo autobusem na stávající nádraží více než 950 osob. Počet ranních cestujících je obdobný (kromě dětí vystupujících u ZŠ Masarykova), ve všední den se tu pohybuje více než 1600 osob," prozrazuje Zdeněk Žabokrtský s tím, že denně může přecházet přes komunikaci I/14 u autobusového a vlakového nádraží až 800 osob, což způsobí zpomalení zhruba o 1,5 hodiny denně.

Podle Tomáše Erbena a Zdeňka Žabokrtského přesun nádraží a vznik nových zastávek u hlavní silnice přinese jen nelogické komplikování dopravy a hazardování se zdravím lidí.

Starosta Rychnova nad Kněžnou má ale zcela jiný názor. „Mám informace od jiných dopravců a díky nim vím, jak to probíhá v jiných městech, kde vlastní nádraží ČSAD a vybírá zde 99 korun za vjezd cizích autobusů. Právě v těchto městech jiní dopravci zastavují před nádražím. To je v našem případě silnice I/14," vysvětluje Jan Skořepa s tím, že si nedokáže představit, že by cestující vystupovali přímo na této hlavní silnici. Právě z toho důvodu prý chce město vytvořit zálivy, které mají lidem zajistit bezpečnost.

PŘESUN KVŮLI FINANCÍM

A proč má vlastně k přesunu stávajícího nádraží k vlakovému dojít?

Prvotním impulsem pro přemístění nádraží byly právě finance, stávající nádraží totiž nestojí na pozemku města, ale firmy ČSAD, která požaduje za jednotlivé vjezdy cizích dopravců poplatek, ten je zatím deset korun, do budoucna by se ale podle starosty mohl zvýšit. „Už na jaře loňského roku soukromý vlastník nádraží vypověděl smlouvu ostatním dopravcům. Přišel s tím, že cenu za vjezd autobusů zvýší z desetikoruny na 99 korun. Nakonec byl naštěstí požadavek stažen. Nikdo nám ale nezaručí, že s tím nepřijdou znovu, když už k tomu jednou došlo," svěřuje starosta a dodává, že se pouze snaží ochránit veřejné rozpočty, na kterých by se tato případná změna výrazně podepsala. Právě z tohoto důvodu má stát „autobusák" u vlakového nádraží (viz snímek), kde má město pozemky.

Podle Erbena a Žabokrtského se ale zatím poplatek do budoucna zvyšovat nemá ani nebude. Sami tvrdí, že dokud se zastávky u Lidlu ještě nepostavily, stále je možné to změnit. „Celá akce by se mohla po projednání s občany realizovat později. Mrzí nás, že takovouto velkou změnu v dopravě neprojednalo vedení města s občany již dříve. Stejně jako obchvat města. Naše nepromyšlené hlasování pro zrušení stávajícího autobusového nádraží na zasedání zastupitelstva města bylo chybou." Zároveň dodávají, že by vedení města mělo přehodnotit svůj záměr ve prospěch občanů města.

Dle informací přímo od starosty Jana Skořepy v současné době město vyřizuje stavební povolení, se stavbou zálivů by se mohlo začít ještě v letošním roce.