„Tenkrát se počítalo s tím, že bude pálenice dále rozšířena o moštárnu. Jenže právě v té době se hodně zdvihl nárůst palíren v okolí a naše výrobna už neměla tak vysoké tržby jako předtím. Proto z dalších záměrů rekonstrukce sešlo," vysvětluje starosta Rokytnice Petr Hudousek.

Ten také dodává, že už delší dobu přemýšleli, jak volné prostory vhodně využít. První patro zůstalo s holými, neomítnutými zdmi, zanedlouho ho však zaplní chráněné dílny.
S městem začal Domov na Stříbrném vrchu jednat už před dvěma lety. Jejich hlavním záměrem je přiblížit klienty běžnému způsobu života tak, aby si osvojili a prohloubili již získané a nové dovednosti a zkušenosti.
„Klienti domova se zde budou moci připravit na budoucí zařazení na běžný trh práce. Cílem je také to, aby si tito lidé osvojili běžné zvyklosti. Budou muset docházet každý den do práce mimo náš areál a zařadí se tak mezi ostatní obyvatelstvo," prozrazuje ředitelka Domova na Stříbrném vrchu v Rokytnici  Eva Fremuthová.
Rokytnický domov poskytující sociální služby osobám s mentálním a duševním postižením má ve svém areálu také akviziční pracovně – terapeutické dílny, které v tuto chvíli klienti využívají, hlavním záměrem však bylo některé dílny přemístit mimo areál.

Nejvhodnějším místem pro tyto účely byly volné prostory v pálenici.
„V přestavěných prostorách vzniknou dvě terapeutické dílny. Jednat se bude hlavně o hobby dílnu, kde se vyrábí hlavně svíčky a výrobky ze dřeva, nebude tu však chybět ani pedigová dílna, kde mohou osoby se se zdravotním nebo duševním postižením například plést košíky, případně vyrábět ozdobné lahve," podotýká Eva Fremuthová.

V rokytnických chráněných dílnách bude pracovat celkem osm až deset klientů za podpory dvou zaměstnanců domova.

Stavební práce na budově bývalých kasáren se začnou rozjíždět už v dubnu, je potřeba ve volných prostorách zavést vodu, elektřinu i topení. Tato investice by měla vyjít na více než 800 tisíc korun. V další fázi radnice počítá také s rekonstrukcí střechy a následným zateplením budovy. To by mělo město přijít na 300 až 400 tisíc. Dílny se otevřou nejspíš už počátkem července.