Před začátkem školního roku upozorňujeme studenty vlastnící čipovou kartu IREDO, aby navštívili jedno z kontaktních míst IREDO, kde jim oproti potvrzení o studiu bude bezplatně aktualizovaný studentský profil na kartě.

U žáků by měl být žákovský profil nastaven do 15 let, ale i v tomto případě je vhodné si vše zkontrolovat.

Karta platí 
pouze rok

S novým školním rokem nesmějí studenti zapomínat na to, že jejich čipová karta platí vždy pouze rok a je třeba ji obnovit na pobočkách IREDO. Zároveň žáci do 15 let by si měli pro jistotu zkontrolovat, jestli mají kartu správně nastavenou.

„Doporučujeme zkontrolovat parametry na některém z kontaktních míst IREDO. Seznam kontaktních míst najde každý na stránkách www.oredo.cz, zároveň upozorňujeme, že aktualizaci profilu nelze provést na obsluhovaných stanicích Českých drah," říká jednatel společnosti OREDO Petr Moravec.
Problém by mohl nastat zejména u čerstvých středoškoláků, kteří zapomenou změnu z žákovského profilu provést. Při chybném nastavení by totiž museli zaplatit plné jízdné a tomu je dobré předejít. Jak pro obnovení slevy, tak pro nové nastavení s sebou studenti mají přinést potvrzení o studiu.

Nově fungují informační tabule

Bezkontaktní čipová karta byla výsledkem I. fáze projektu Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje, kterou společnost OREDO připravila. Do dnešního dne bylo prodáno více než 60 tisíc těchto čipových karet.

Nedávno byla dokončena také II. fáze projektu, nejvíce viditelná část modernizace – nové informační tabule.
„Cestující na informačních panelech uvidí nejen odjezdy z dané zastávky dle jízdního řádu, ale zároveň uvidí u jednotlivých spojů i případné předpokládané zpoždění. Dokončením projektu znamená další výrazný posun v kvalitě služeb ve veřejné dopravě v obou krajích," detailněji popisuje funkci tabulí radní pro dopravu Karel Janeček.

Integrovaný dopravní systém IREDO sdružuje v obou krajích 30 autobusových a dva drážní dopravce. Odbavovací zařízení v autobusech a vlacích, která musí být v celém IDS IREDO vzájemně kompatibilní, jsou celkem od 4 výrobců.
Zároveň je zajištěna kompatibilita s centrálními systémy IREDO a i díky tomu mohou zobrazovat na tabulích informace o zpoždění, která jsou přebírána z konkrétních spojů. )