Historie pošty v Přepychách sahá až do roku 1903. V současnosti žije v obci 630 obyvatel, třetinu z nich tvoří senioři nad 60 let. Nejen pro ně byla představa, že budou muset za poštou až do Dobrušky, nepřijatelná. „Já jsem částečně nemohoucí, neumím si vůbec představit, co všechno by to znamenalo," říká jedna z místních obyvatelek.

„Ztrátou pošty bychom měli pro všechny obyvatele novou adresu. V současnosti máme PSČ 517 32, všichni bychom byli 518 01 Dobruška, a tím by nastaly obrovské komplikace," říká starostka Přepych Zdeňka Seidelová, a zmiňuje například podnikatele, kterých je v obci 143. Všichni mají vlastní IČO a museli by změnit všechny listiny pro podnikání. Týkalo by se to ale úplně každého, kdo má v obci trvalé bydliště, vyměnit by se musel každý občanský průkaz, každá smlouva včetně těch pojistných. Navíc by ztracené poštovní směrovací číslo už nebylo možné získat zpět.

Z historie pošty
Prameny uvádějí, že na území Rakouska-Uherska, tedy i v Čechách a na Moravě, sloužila pošta především pro potřeby panovníka. Jejími vlastníky a provozovateli se stávaly většinou šlechtické rody a to až do roku 1722, kdy se pošta stala státem řízenou organizací. Reformou v roce 1743 zestátnila císařovna Marie Terezie poštovnictví v celé monarchii, a umožnila tak jeho jednotné řízení.

Uhájit poštu ale nebylo vůbec snadné. Obec musela přebudovat prostory na obecním úřadě, stavební úpravy se dotkly i kanceláře starostky. V nově zbudovaném místě se musela udělat nová podlaha a omítka, všechno se muselo upravit, aby to vyhovovalo potřebám pošty. Zásadní změna s sebou nesla i finanční zátěž pro rozpočet obce. „Paní pošta", jak říkají současné pracovnici, paní Janě , pracuje na půl úvazku pro poštu a napůl pro obec. Nesnadná byla podle starostky komunikace s Českou poštou.

„Jednání trvala asi rok a půl. První smlouvu jsme jim nepodepsali, protože to bylo likvidační: třeba za nedodržení pracovní doby za jeden každý den 500 tisíc pokuta" říká Zdeňka Seidlová a dodává, že kvůli tomu psala dokonce dopis na ministerstvo vnitra, pod které pošta spadá. Nakonec se podařilo vyjednat adekvátní podmínky, a tak mají dnes v Přepychách zbrusu novou a pěknou provozovnu. A vydávají dokonce vlastní poštovní známky, na kterých propagují místní spolky. „Tohle je naše první porodní asistentka, tady jsou hasiči, na dalších jsou varhany, zvon, máme i vlastní pohledy," chlubí se paní starostka. „Já jsem ráda, že mi zůstalo pracovní místo, a ještě v takovém pěkném prostředí. Hlavně aby nám to tady vydrželo co nejdéle," říká Jana anébrž „paní pošta".