Podle sdělení Lukáše Vaníčka z tiskového oddělení KÚ se hodnotily čtyři kategorie: „Do letošního ročníku se přihlásilo 62 zpravodajů obcí z celého Královéhradeckého kraje. Porota složená ze členů redakční rady zpravodaje „U nás v kraji“ hodnotila celkový dojem, grafickou přehlednost, pestrost článků, obsah a titulní stranu.“

Výsledky byly vyhlášeny 30. června v sídle krajského úřadu a za Přepychy, které postoupily do celostátního kola, převzali ocenění starostka Zdeňka Seidelová, dále Jiří Králíček - grafické zpracování, sazba - a kronikář Vladimír Zdeněk, který je autorem přílohy obecního zpravodaje „Toulky přepyšskou minulostí“.

Dana Ehlová