Děti, které se i s lampiony vydaly na stezku ozářenou světly loučí i stylově laděnými lucernami, potkávaly mumie, které pro ně měly připraveny na několika stanovištích úkoly. Jednu mumii si zkusily i zafáčovat. Po cestě mohly vidět dokonce pyramidu, sfingy či Anubise, dozvěděly se o symbolech starého Egypta a nakonec se dočkaly i zasloužené odměny v podobě balíčku. Účastníci pak měli příležitost občerstvit se u samotných vládců Egypta.

Součástí programu bylo také vyhlášení vítěze nejkrásnějšího výtvoru z dýně. Ty už nějaký čas krášlí přepyšskou náves u rybníku sv Jána.