O existenci vamberského hradu kolovaly pověsti, ale chyběly důkazy. Až do letošního ledna, kdy se začala likvidovat skládka. „Místo bylo zasypané a nepřístupné. Po úklidu staveniště se však objevil kousek zdiva. Došli jsme k závěru, že jde o část vamberského hradu, řekla archeoložka Martina Beková. Nalezen byl i průduch do sklepení zmizelého hradu.

„Našli jsme část bočního zdiva. Je to skvělý nález, protože o něm nikdo nevěděl. Ještě víme o hospodářské přístavbě, tu začneme kopat na přelomu března a dubna. Zatím jsme k ní postupovali z boku a odkryté vrstvy odpovídají 15. století."

O tom, že hrad v centru města opravdu stál, vypovídají dobové zprávy, které se vázaly k budovaní císařské cesty v 19. století. Ovšem nová silnice, po které se jezdí na Husovo náměstí, část hradu utrhla. Dělníci tehdy našli torzo schodiště, sklepy, ale nic se nedochovalo. „Teď jsme ve zcela jiné situaci. Máme před sebou přímo zdivo hradu a už máme i konkrétní představu, jak byl umístěn. Letos v lednu jsme vůbec poprvé potvrdili v terénu jeho existenci," říká Beková.

Ke skále, na níž stál hrad, bylo přizděné hospodářské zázemí. Zaniklá budova je částečně zakreslena v historických mapách, a ví se, že ji obyvatelé města využívali ještě po zániku hradu."

Při průzkumu byly objeveny i sklepní budovy.

Při debatách o stáří hradu se dochází k tomu, že vznikal někdy v průběhu 13. století a stal se opěrným bodem v podhůří Orlických hor. První zmínka o něm se datuje k roku 1341 v souvislosti s loupeživým rytířem Mikulášem z Potštejna, kdy se po jeho smrti objevil hrad Vamberk v soupisu jeho zkonfiskovaného majetku.

O zániku hradu se ví ještě méně. Na počátku třicetileté války vyhořel a pak byl upraven na dvůr. Poté ztrácel na významu, když se centrum rozvoje regionu přesunulo do okolních měst," dodala archeoložka.